Skip to main content
Skip table of contents

Versiotiedote 7.0.25 (06/2023)

Uudet ominaisuudet

Omnibus-direktiivin mukaiset hintahistoriatiedot

Teksossa on mahdollista tarkastella hintahistoriatietoja vuoden 2023 alussa uudistetun Kuluttajasuojalain vaatimien muutosten mukaisesti.

Toiminto on erikseen aktivoitava maksullinen lisäpiirre; ota tarvittaessa yhteyttä Solteqin asiakastukeen.

Kun Hintahistoria-toiminto on otettu käyttöön, tuotetietoihin tulee näkyviin uusi Hintahistoria-välilehti. Oletuksena näytetään kaikkien myymälöiden tiedot; tietoja on mahdollista näyttää myymäläkohtaisesti sekä koodin perusteella.

Tuotteen hintahistoriatiedot

30 päivän yleissäännön ja 60 päivän erikoissäännön päivien laskenta aloitetaan eilisestä päivästä taaksepäin.

  • Jos tällä hetkellä on voimassa kampanja ja se on ollut voimassa enintään 60 päivää, haetaan 30 päivän alinta hintaa kampanjan alkupäivää edeltävästä päivästä alkaen.

  • Jos kampanja on ollut voimassa yli 60 päivää, haetaan 30 päivän alinta hintaa kuten normaalisti eilisestä päivästä alkaen.

  • Jos voimassa olevia kampanjoita on enemmän kuin yksi, valitaan sellainen halvimman hinnan kampanja, joka on ollut voimassa enintään 60 päivää. Jos sellaista ei löydy, käytetään normaalia 30 päivän sääntöä.

Kun toiminto on käytössä, hintalappujen tulostusruudulle on lisätty valintanappi vertailuhinnan tulostamista varten; oletuksena on että vertailuhintaa ei tulosteta.

Hintalappujen tulostusruutu, jossa Vertailuhinta-valintanapit

Vertailuhinta on lisätty myös Tulostettavat hintalaput - listalle.

Tulostettavat hintalaput -ruutu, jossa vertailuhintatiedot

Kun vertailuhinta on valittu hintatulosteisiin, tulosteisiin tulee mukaan valittu teksti sekä 30 päivän alin hinta. Teksti on oletuksena 30 päivän alin hinta, ja se on muutettavissa Tekstit-toiminnossa.

Esimerkki hintatulosteesta, jossa mukana 30 päivän alin hinta -tieto

Vastuullisuustiedot Teksossa

Mallitiedoissa on mahdollista näyttää merkintä tuotteen vastuullisuudesta. Vastuullisuustieto tuodaan Teksoon kytkettävissä olevasta Solteq Pim Lite-järjestelmästä toimittajalta saatujen tuotetietojen ja määritellyn vastuullisuussäännön perusteella. Kyseinen maininta näkyy mallitiedoissa, varastoontulossa ja ostotilauksella.

Mallin vastuullisuustietoa ei voi muuttaa Teksosta käsin.

Toiminto on maksullinen lisäpiirre, ja Tekson lisäksi toiminnallisuus edellyttää SQ Connector- ja Solteq Pim Lite -järjestelmien käyttöönottamista. Ota tarvittaessa yhteys Solteqin asiakastukeen.

Mikäli Tekso on integroitu Zoined-raportointijärjestelmään, vastuullisuustiedot sisällytetään sanomiin, jotka Tekso lähettää Zoinediin. Zoinediin lähetetään tieto siitä, onko tuote vastuullinen vai ei, siitä onko vastuullisuustietoja kerätty, sekä tarkat toimittajalta kerätyt vastuullisuustiedot.

Vastuullisuustieto mallitiedoissa

Vastuullisuustieto Ostotilauksen rivitiedoissa

Vastuullisuustieto Varastoontulon rivitiedoissa

Korjaukset

Voimassaolevan kampanjan tallentaminen sekä Kampanjat-ruudulta poistuminen on optimoitu toimimaan nopeasti kaikilla kampanjatyypeillä. Laajojen, esimerkiksi pääryhmätasoisten kampanjoiden osalta ilmeni aiemmin merkittävää hitautta tietyissä verkkokauppaan integoiduissa ympäristöissä.

 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.