Skip to main content
Skip table of contents

Infor M3

Infor M3 on pilviperustainen toiminnanohjausjärjestelmä, joka voidaan integroida Teksoon Solteq Connectorin avulla. Infor M3 -integroinnin avulla on mahdollista suorittaa tietyt ERP-toiminnot (kuten esimerkiksi tuotehallinta, laskutus tai ketjutilausten tekeminen) Infor M3ssa, ja tietyt myymälätoiminnot (kuten myynnin) puolestaan Teksossa

Alla olevassa taulukossa on kuvattu Tekson ja Infor M3:n välillä siirtyvät tiedot.

Siirrettävät tiedot

Siirtosuunta

Huomioitavaa

Tuotteet

Infor M3 → Tekso

Myyntitapahtumat

Tekso → Infor M3

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.