Skip to main content
Skip table of contents

Suorituksen kirjaaminen

Mikäli laskua syöttäessä Tekso on offline-tilassa, ohjelma antaa tästä ilmoituksen. Tällöin laskujen numeroinnissa käytetään työasemalle asetettua numeroaluetta.

Ilmoitus Tekson offline-tilasta

 1. Anna asiakasnumero tai hae se listalta.

 2. Anna maksupäivä, jolle suoritus kirjataan.

 3. Valitse laskulistalta lasku, johon suoritus kohdistetaan: paina F8 Hae lasku.

 4. Valitse lasku:

  1. Syötä laskun numero ja paina Valitse ✓, tai

  2. Paina F4 Laskulista. Laskuluettelo-ruutu avautuu. Valitse lasku, jolle suoritus kohdistetaan ja paina Valitse ✓.

   Laskuluettelo

 5. Muuta tarvittaessa Maksettu-kentän summaa sekä määritä tarvittaessa Kassa-alennus.

 6. Valitse Suoritus tilille -kohtaan se pankkitili tai muu kirjanpidon tili, jolle suoritus kirjataan (Debet-tili).

 7. Mikäli haluat asettaa Kredit-tiliksi jonkin muun kuin myyntisaamistilin, valitse se listalta.

 8. Anna tarvittaessa Selite.

 9. Tallenna suoritus F4 Tallenna –painikkeella.

 10. Jos Maksettu-summa oli suurempi kuin Suoritus-summa, pyytää ohjelma näiden erotukselle vielä kirjanpidon tilit.

 11. Mikäli suoritukselle ei valita laskua, jää suoritus kohdistumattomaksi eikä kuittaa miltään laskulta avointa saldoa pois. Suoritus voidaan kohdistaa tällöin jälkikäteen; katso Suoritustapahtuma laskutusehdotuksessa. 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.