Skip to main content
Skip table of contents

Varastoontulon suorittaminen ostotilauksesta

 1. Syötä toimittajanumero Toimittaja-kenttään, tai hae se listalta painamalla F2 Lista ja Valitse. Paina Enter.

 2. Hae ennakkoon tehty tilaus ruudulle syöttämällä sen numero Tilausnumero-kenttään, tai hae se listalta painamalla F2 Lista ja Valitse. Paina Enter.

 3. Kun tilaus on haettu ruudulle, näkyy ruudun alaosassa teksti Tilaus haettu sekä tilauksen sisältämien rivien kappalemäärä. Tarkasta että perustietoruudulla tiedot ovat oikein ja jatka riveille F4 Rivit -painikkeella.

  1. Mikäli toimituksen rivejä ei tarvitse käydä yksitellen läpi, voit toimittaa kaikki rivit kerralla painamalla +Tulouta tilaus, jolla kaikki tilauksen rivien tulouttamattomat kappaleet voidaan hyväksyä tuloutettavaksi.

  2. Jos kyseessä on osatoimitus, täytyy rivit käydä läpi yksitellen. Tarvittaessa muuta rivin kappalemäärää ja hyväksy rivin toimitus painamalla F4 Rivi OK. Mikäli tilauksen riviltä tuloutetaan vain osa, voit valita jätetäänkö loput kappaleet jälkitoimitukseen vai ei. Jälkitoimitukseen jätetyt kappaleet näkyvät ostotilauksella toimittamattomina, kunnes ne toimitetaan tai tehdään jälkikäteen riville tuloutus ilman tulokappaleita ja valitaan että tilattuja kappaleita ei jätetä jälkitoimitukseen.

 4. Kun kaikki rivit on käyty läpi eikä niihin tarvitse tehdä enää muutoksia, tallenna toimitus painamalla F6 Valmis. Ohjelma palaa varastoontulon perustietoruudulle ja näyttää ruudun alareunassa että toimitus on tallennettu. Toimitus näkyy tämän jälkeen varaston arvossa.

 5. Voit nyt tallentaa muita toimituksia tai sulkea Varastoontulon, jolloin ohjelma ehdottaa hintalappuja tulostettavaksi tehtyjen toimitusten tai rivillä tehtyjen tulostemääritysten perusteella.

  • Tulosteiden kappalemäärää voi vielä muokata Hintalappujen tulostus-ruudulla Valitse tulostettavat hintalaput-toiminnolla. Katso myös kohta Hintatulosteet.

Koodaamattomat tuotteet/mallit tilauksella

Kappaletavarapuolella ohjelma pyytää erillisellä apuruudulla tuotteelle EAN-koodin rivin hyväksymisen yhteydessä, mikäli tuotenumerona käytetään muuta merkkijonoa kuin eankoodia ja tilauksen etusivulla koodaus valinta on kohdassa manuaalinen. Tuote voidaan koodata toimittajan eankoodille tai automaattisesti määräytyvälle koodille. Jos tuotenumerona on käytetty eankoodia joka ei ole vielä millään tuotteella käytössä, koodaa ohjelma automaattisesti tuotteelle ko. eankoodin käyttöön. Jos etusivun valinta on kohdassa automaattinen tuotteet koodaantuvat automaattisesti määräytyville koodeille. Koko- ja värilajitelmia käytettäessä koodaus toimii muuten samoin kuin kappaletavarapuolella, mutta mallinumeroina ei käytetä toimittajan EAN-koodeja.

Ostotilauksen tilatiedon päivittyminen 

Tilauksen tilatieto päivittyy toimitustilan mukaisesti:

 • tilauksen, jolle ei ole tehty vielä lainkaan toimituksia, tilana on Kirjattu

 • osatoimitetun tilauksen, jonka toimittamattomat kappaleet on jätetty jälkitoimitukseen, tilaksi päivittyy Jälkitoimituksessa

 • tilauksen jonka kaikki kappaleet on toimitettu ja/tai toimittamattomia kappaleita ei ole jätetty jälkitoimitukseen tilaksi päivittyy Toimitettu.

Kokonaan toimitetun tilauksen etusivun ja rivitietojen muuttaminen on oletuksena estetty, kun käytössä on kappaletavarapuolen ominaisuudet. Tilauksen muuttaminen voidaan sallia parametroinnilla, joten ota tarvittaessa yhteyttä asiakastukeemme.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.