Skip to main content
Skip table of contents

Supermind

Supermind on automaattista täydennystilaamista toteuttava järjestelmä, joka voidaan integroida Teksoon Solteq Connectorin avulla. Supermindissa voidaan suorittaa Teksosta saatavien tietojen perusteella erilaisia toimenpiteitä:

  • valikoiman hallinta

  • kysynnän ennustaminen

  • automaattinen täydennystilaaminen

  • tuotteen elinkaaren hallinta

  • raportointi

  • master-datan hallinta

Alla olevassa taulukossa on kuvattu Tekson ja Supermindin välillä siirtyvät tiedot, kun integraatio on otettu käyttöön. Supermindissa hyväksytyt ostotilaukset siirtyvät Teksoon noin viiden minuutin välein; muiden tietojen siirto tapahtuu kerran vuorokaudessa.

Siirrettävät tiedot

Lähetyssuunta

Paketti

Huomioitavaa

Myynnit

Tekso → Supermind

Perus

Varastosaldot

Tekso → Supermind

Perus

Ostotilaukset

Tekso → Supermind

Perus

Ostotilaukset, joita ei ole tuloutettu.

Myyntitilaukset

Tekso → Supermind

Perus

Myyntitilaukset, joita ei ole toimitettu.

Tuotteet

Tekso → Supermind

Perus

Tuotenumeroiden muutokset siirretään.

Toimittajat

Tekso → Supermind

Perus

Tuotekategoriat

Tekso → Supermind

Perus

Ostotilaus

Supermind → Tekso

Perus

 

Asiakkaat

Tekso → Supermind

Optio

Brändit (Tekson Osasto)

Tekso → Supermind

Optio

Myymälät

Tekso → Supermind

Optio

Varastotapahtumat

Tekso → Supermind

Optio

Varastoontulo/Varastosiirto/Inventointi.

Tuotteen Matkalla-tieto

Tekso → Supermind

Optio

Tuotteen passiivisuustieto

Supermind → Tekso

Optio

Integraatiota ei ole tällä hetkellä saatavilla koko- ja värilajitelmalliselle Teksolle.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.