Skip to main content
Skip table of contents

Versiotiedote 7.0.29.1010 (12/2023)

Muutokset

Myymälöiden erottelu Varastokysely-ruudulla

Varastokysely-ruudussa myymälät on nyt eroteltu aiempaa selkeämmin: joka toinen myymälä näkyy tummemmalla taustavärillä.

Esimerkki Varastokysely-ruudusta, jossa useampia myymälöitä

Myyntitilauksen tekstikenttien pidennys

Myyntitilauksen Tekstirivi-ruudun tekstirivien pituutta on pidennetty 79 merkkiin.

Tekstirivistä näytetään 40 merkkiä myyntitilauksen otsikossa tai riveillä; mikäli teksti on sitä pidempi, tekstin lopussa näkyy kolme pistettä. Kun asetat hiiren kursorin tällaisen tekstin kohdalle, näet koko tekstin erillisellä vihjetekstiruudulla.

Myyntitilauksen rivitiedot, jossa vihjeteksti näkyvissä

Myyntitilauksen tulosteisiin tekstit tulostuvat kokonaisuudessaan. Kassakuitissa yli 40 merkkiä pitkä tekstirivi tulostuu usealle riville.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.