Skip to main content
Skip table of contents

Finvoice-verkkolaskutus

Finvoice on pankkien suosittelema standardi verkkolaskulle. Se soveltuu sekä suurten että keskikokoisten ja pienten yritysten väliseen laskutukseen. Standardin avulla on helppo korvata paperinen lasku, koska lasku voidaan toimittaa saajalle pankkien kautta kuten maksutkin ja maksaja vastaanottaa laskun sähköisessä muodossa. Finvoice on xml-muotoinen.

Teksoon ohjelma on suunniteltu siten, että myyntilaskuista muodostetaan sovittujen asiakkaiden osalta verkkolaskuaineisto, joka välitetään Tekso-pankin avulla pankkiin. Pankin oma välitysjärjestelmä puolestaan toimittaa aineiston laskun vastaanottajalle. Teksossa verkkolaskuna voi tehdä normaalilaskuja, maksukehotuksia ja korkolaskuja.

Lisäksi on mahdollista määrittää kuluttaja-laskuasiakkaiden laskujen tulostus pankin kautta hoidettavaksi. Tällöin aineisto muodostetaan Teksossa, ja Tekso-pankki ohjelma välittää konekielisenä laskuaineiston pankin tulostuspalveluun. Kuluttaja-laskutusasiakkaiden tulostuksen ohjauksesta sovitaan erikseen pankin kanssa ja tulostusohjauksen käyttöönotto tehdään SQ:n toimesta.

Edellytykset Finvoice-verkkolaskun käyttöönottoon Teksossa:

  • Asiakas on tehnyt sopimuksen pankkinsa kanssa palvelun käyttöönotosta.

  • Asiakkaalla on tiedossa laskujen vastaanottajien verkkolaskuoperaattorit sekä laskun vastaanottajien verkkolaskuosoitteet (IBAN ja pankin BIC-tunnus).

Lisätietoja Finvoice-verkkolaskusta löydät Pankkiyhdistyksen sivuilta.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.