Skip to main content
Skip table of contents

Takuulaitteet

Sarjanumeroseurantarekisteri-toiminnon saat avattua Tekson valikosta kohdasta F7 Perustiedot → 22. Takuulaitteet. Rekisterin avulla voit seurata järjestelmään kirjattujen sarjanumeroseuranta –tuotteiden tapahtumia ja ylläpitää sarjanumeroseurannan rekisteriä mm. huoltotapahtumien osalta.

Takuulaite-välilehti

Takuulaitteet-ruutu, Takuulaite-välilehti

Funktionäppäimet

Näppäintoiminto

Selitys

F3 Uusi

Tätä kautta on mahdollista lisätä sarjanumeroseurantaan manuaalisesti sarjanumerotietoja. Käytetään esimerkiksi silloin, jos käytössä on toimintamalli, jossa sarjanumero annetaan varastoon tulossa ja jokin tuote muutetaan jälkikäteen sarjanumero-seurantaan kuuluvaksi; tällöin aiemmin tuloutettujen varastossa olevien tuotteiden sarjanumerotiedot voi lisätä rekisteriin tätä kautta.

F4 Tallenna

Painike tallentaa takuulaite välilehdellä tehdyt muutokset/lisäykset ja F3 Uusi painikkeen kautta perustetun sarjanumerotuotteen sarjanumeroseurannan tietokantoihin.

F5 ja F6

Selailupainikkeet.

F7 Lista

Voit hakea takuulaitteen tunnuksen, sarjanumeron, tuotenumeron tai nimen perusteella erillisellä Takuulaitelista-ruudulla.

F8 Poista

Painike poistaa ruudulla olevan takuulaitteen tiedot ja historian sarjanumeroseurannasta. Poisto koskee ainoastaan sarjanumeroseurantaa, eli myyntikuitti, asiakaslähete, lasku, varastotapahtuma tai muu tuotteelle kirjattu tapahtuma ei poistu.

Takuulaitelista-ruutu

Tapahtumat-välilehti

  • TULO-tapahtuma syntyy automaattisesti varastoon tulosta.

  • SIIRTO varastosiirrosta (jos varastossa seurataan takuulaitteita yksilöinä eli käytössä on toimintamalli, jossa sarjanumero annetaan varastoon tulossa).

  • MYYNTI-tapahtuma syntyy myynnistä.

  • HUOLTO-tapahtuma syntyy, kun tuotteelle syötetään tekstitietoa takuulaiterekisterissä.

Takuulaitteet-ruutu, Tapahtumat-välilehti

Funktionäppäimet

Näppäintoiminto

Selitys

F2 Teksti

Toiminto avaa erillisen tekstitoiminnon, jolla voi kirjoittaa tekstiä sille tapahtumalle, joka on valittu aktiiviseksi tapahtumavälilehdeltä

F11 Uusi:

Toiminnolla saadaan kirjattua huoltotapahtuma.

F12 Poista

Toiminnolla poistetaan sarjanumeroseurannasta se tapahtuma, joka on valittu aktiiviseksi tapahtumavälilehdeltä.

Myyntikuitti

Avaa kuittien selailussa sen myyntikuitin, joka on valittu aktiiviseksi tapahtumavälilehdeltä.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.