Skip to main content
Skip table of contents

Uusi myyntitilaus tai tarjous: perustietoruudulle annettavat tiedot

Perustietoruudulla annetaan koko myyntitilausta koskevat tiedot, kuten tilausasiakas, myyjä ja myymälä. Ohjelma tuo oletuksena tilausasiakkaan antamisen jälkeen asiakkaan perustietoihin tallennettuja tietoja tilauksen perustietoruudulle, esim. maksu- ja toimitusehdon. Tiedot ovat tilauskohtaisia, ja ne voidaan tarvittaessa muuttaa.

Pakollisia tietoja ovat:

 • Tilausnumero

 • Tilauksen tyyppi

 • Tilausasiakas

 • Myyjä

 • Myymälä

 • Tilauspäivä

Myyntitilauksen perustietoruutu

Uuden myyntitilauksen numero määräytyy automaattisesti seuraavalle vapaalle tilausnumerolle.

Oletuksena tilaukselle tulee asiakkaalle määritetty maksu- ja/tai toimitusehto. Muuten kyseiset tiedot tulevat oletusarvoisesti liiketietoihin määritetyn mukaisena

Myyntitilauksen perustietoruudun täyttäminen

 1. Valitse tilauksen Tyyppi.

  • Tarjousta tehdessä valitse tyypiksi Tarjous (Myyntitilauksen sijaan).

 2. Syötä tilausasiakkaan asiakasnumero tai hae asiakas listalta.

 3. Syötä tarvittaessa myös tilausasiakkaasta poikkeava toimitusasiakas ja laskutusasiakas.

 4. Syötä myyjänumero, mikäli se ei tule oletuksena asiakkaan takaa.

 5. Syötä myymälätieto, jolle tilaus tehdään. Oletuksena tässä on työasemalle määritelty kotimyymälä.

 6. Syötä tilauspäivä ja toimitusaika.

 7. Täytetään tarvittaessa tilauksen viitetiedot.

 8. Lisää tai muuta Maksuehto ja Toimitustapa.

 9. Jatka rivien syöttöön F5 Rivit-painikkeella.

Myyntitilauksen perustietoruudun funktionäppäimet

Näppäintoiminto

Selitys

F2 Vanha tilaus

Siirrytään käsittelemään aiemmin tallennettuja tilauksia.

F3 Uusi tilaus

Siirrytään aiemmin tallennettujen tilausten käsittelystä tekemään uutta tilausta.

F4 Tallenna

Tallentaa tilauksen perustiedoissa tehdyt muutokset.

F5 Rivit

Siirrytään käsittelemään tilauksen rivejä.

F6 Tulosta

Tulostaa ruudulla olevam tilauksen tai tarjouksen.

F7 Lista

Avaa asiakaslistan tai myymälälistan riippuen siitä, missä kentässä kursori on.

F8 Poista

Poistaa myyntitilauksen tai tarjouksen.

F9 Peruuta

Peruu tehdyt muutokset. Painike on aktiivinen silloin, kun käsitellään vanhaa tilausta ja kyseisellä ruudulla on jotain tietoa muutettu.

F11 Toimitus

Toimittaa koko tilauksen tai peruu tilauksen toimituksen. Painike avaa uuden ruudun, jossa voit muuttaa toimituspäivää ja myymälää.

F12 Kopioi

Kopioi ruudulle haetun aiemmin tehdyn tilauksen tai tarjouksen toiseksi tilaukseksi tai tarjoukseksi.

F10 Poistu

Palaa myyntitilauksen päävalikkoon.

Myyntitilauksen perustietoruudun kentät

Kenttä

Selitys

Tilausnumero

Myyntitilauksen tai tarjouksen numero. Ohjelma numeroi tilaukset automaattisesti eikä käyttäjä voi muuttaa tietoa.

Tilauksen tyyppi

Tyyppinä voi olla joko myyntitilaus tai tarjous. Asiakkaalle voidaan siis tehdä ensin tarjous, joka myöhemmin muutetaan myyntitilaukseksi.

Tilausasiakas

Tilauksen tehnyt asiakas. Pakollinen tieto.

Toimitusasiakas

Asiakas, jolle tilaus toimitetaan. Oletuksena ohjelma tuo toimitusasiakkaaksi tilausasiakkaan, mutta käyttäjä voi tarvittaessa muuttaa tiedon. Pakollinen tieto.

Laskutusasiakas

Asiakas, jolta toimitus laskutetaan. Tieto tulee oletuksena asiakkaan takaa, mikäli se on asiakasperustiedoissa määritetty. Muussa tapauksessa ohjelma tarjoaa laskutusasiakkaaksi toimitusasiakasta. Pakollinen tieto.

Myyjä

Tilauksen tehnyt myyjä, jolle tilauksen toimitusvaiheessa myynti kirjautuu. Tieto tulee oletuksena asiakkaan takaa, mikäli se on asiakasperustiedoissa määritetty. Pakollinen tieto

Myymälä

Myymälä, jonka varastosta tilaus toimitetaan ja jolle myynti kirjautuu. Tieto tulee oletuksena asiakkaan takaa, mikäli se on asiakasperustiedoissa määritetty. Pakollinen tieto.

Tilauspäivä

Päivä, jolloin tilaus on tehty. Kenttään tulee oletuksena kuluva päivä. Pakollinen tieto.

Toimitusaika

Päivä, jolloin tilaus toimitetaan. Kenttään tulee oletuksena kuluva päivä. Kenttä voidaan myös jättää tyhjäksi ja antaa toimitusaika viikkona, jolloin toimituspäiväksi tulee toimitusviikon mukainen perjantai.

Toimitusviikko

Viikko, jolloin tilaus toimitetaan. Mikäli toimituspäivä on jätetty tyhjäksi ja toimitusaika syötetään viikkona, tulee toimituspäiväksi toimitusviikon mukainen perjantai.

Toimitettu

Päivä, jolloin tilaus on toimitettu ja jolle myynti kirjautuu. Käyttäjälle tieto on tässä kentässä informatiivinen.

Viitteemme

Käyttämäsi viitetieto, joka tulostuu myyntitilaukselle.

Viitteenne

Asiakkaan viitetieto, joka tulostuu myyntitilaukselle. Tähän kenttään syötetyn tiedon perusteella voidaan myös selata myyntitilauksia ja hakea tietty tilaus ruudulle.

Maksuehto

Asiakkaan maksuehto. Tieto tulee oletusarvoisesti asiakkaan tiedoista, mikäli se on asiakasperustiedoissa määritetty. Mikäli asiakaskohtaista maksuehtoa ei ole määritetty, tulee tieto oletuksena liiketiedoista. Maksuehtoja ylläpidetään Perustiedoissa; katso Maksuehdot.

Toimitusehto

Asiakkaan toimitusehto. Tieto tulee oletusarvoisesti asiakkaan tiedoista, mikäli se on asiakasperustiedoissa määritetty. Voidaan jättää myös tyhjäksi mikäli toimitusehtoa ei haluta antaa. Toimitusehtoja ylläpidetään Perustiedoissa; katso kohta Toimitusehdot.

Toimitustapa

Asiakkaan toimitustapa. Tieto tulee oletusarvoisesti asiakkaan tiedoista, mikäli se on asiakasperustiedoissa määritetty. Voidaan jättää myös tyhjäksi mikäli toimitustapaa ei haluta antaa. Toimitustapoja ylläpidetään Perustiedoissa; katso kohta Toimitustavat

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.