Skip to main content
Skip table of contents

Maksuennusteraportti

Maksuennusteraportti antaa raportin tehdyistä ostotilauksista viikkotasolla eriteltynä. Ohjelma laskee raportin toimitusajan mukaan eri maksuehdoilla. Huomattava on, että maksuehto on tilauskohtainen. Jos samalla tilauksella on useita eri maksuehtoja, on tehtävä oma tilaus jokaiselle maksuehdolle, jos halutaan tämän raportin olevan täysin paikkansa pitävä.

Maksuennusteraportin ruutunäkymässä raportin voi rajata koskemaan vain esimerkiksi tiettyjä ryhmiä ja/tai tiettyä ostajaa

Maksuennusteraportti-ruutu

Kentät ja valinnat

Kenttä/valinta

Selitys

Tulostus

Raportti voidaan tulostaa joko esikatseluun tai kirjoittimelle. Suosittelemme raportin tulostusta ensin esikatseluun, josta sen voi haluttaessa tulostaa kirjoittimelle tai tallentaa PDF-tiedostoksi.

Päivät

Syötä haluttu päivämäärärajaus.

Ryhmä

Syötä haluttu ryhmärajaus.

Toimittajat

Syötä haluttu toimittajarajaus.

Osastot

Syötä haluttu osastorajaus.

Ostaja

Syötä ostajan numero, kun haluat raportoida ennustetta ostajakohtaisesti.

Toimittajittain

Laita tämä valinta päälle. jos haluat raportin erittelevän sisällön toimittajittain.

Tulostuksessa ensimmäinen rivi näyttää kyseiselle toimittajalle Yhteensä-rivin maksuehdoittain. Rinnakkain ja päällekkäin-toimintojen lisäksi on mahdollisuus tulostaa vain haluttu sivu tai sivut.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.