Skip to main content
Skip table of contents

Hinnoittelu kassalla

Voit tarvittaessa hinnoitella rivin erillisellä Hinnoittelu-ruudulla, jonka voit avata F12 Hinnoittelu -painikkeella riviä käsiteltäessä. Voit hinnoitella tuotteen kateprosentin avulla, tai antaa alennuksen prosentteina.

Hinnoittelu-ruutu

Hinnoitteluruudulta voit tarkistaa myös myyntitilauksen kokonaiskatteen (myös silloin kun riviä ei käsitellä). Voit myös muuttaa rivin kappalemäärää sekä rivin yhteissummaa.

Voit lisätä riville yksikkötiedon, jolloin se on voimassa vain kyseisellä tilauksella eikä tallennu tuotteen perustietoihin. Tarvittaessa voit syöttää ruudulla myös tuotteen ostohinnan, jolloin se on voimassa vain kyseisellä tilauksella eikä tallennu tuotteen perustietoihin.

Jos tuote on keskiostohinnoiteltu, sen ostohintaa ei voi muuttaa Hinnoittelu-ruudulla. Kate%-hinnoitellun tuotteen ostohintaa on mahdollista muuttaa.

Muutetut tiedot tulevat riville voimaan kun poistut hinnoittelusta F10 Poistu -painikkeella.

Kokonaiskate-kohdassa näet myyntitilauksen kokonaiskatteen euroina ja prosentteina.

Alla olevassa esimerkissä määräksi muutetaan 2 ja alennusprosentiksi 20%, ohjelma näyttää prosenttialennuksesta tulleen euromäärän (7,60) oikealla ja laskee automaattisesti kahta kappaletta koskevan summan 30,40.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.