Skip to main content
Skip table of contents

Korkotodistus

Korkotodistusta käytetään tilinhoidon lisänä (tilinhoito on erikseen hankittavissa oleva lisäominaisuus). Ohjelmalla on mahdollista tulostaa asiakkaille tosite heidän maksamistaan koroista.

  • Aikaväli rajataan sille aikavälille jolta korkotodistukset tulostetaan. Oletuksena on vuosi.

  • Oletuksena rajauksessa on kaikki asiakkaat. Voidaan myös rajata koskemaan vain yhtä asiakasta.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.