Skip to main content
Skip table of contents

Pankkiyhteys

Yhteys pankkiin -ruutu näyttää avattaessa lähtevän aineiston listan. Kun erä on mennyt hyväksytysti pankkiin, se poistuu automaattisesti lähtevistä aineistoista.

Huomioi, että ohjelma yrittää lähettää aineistoja viisi päivää luontipäivästä.

Esimerkiksi tilanteissa jossa pankkitunnuksia ei ole vaihdettu ajallaan tai tietoliikenneyhteydet ovat jostain syystä olleet pidempään poikki, jolloin muodostuneet erät eivät ole menneet pankkiin tulee lähetyskriteeriä vanhemmat aineistot tarvittaessa luoda uudelleen ja poistaa alkuperäiset erät lähtevistä aineistoista.

Voit muodostaa pankkiyhteyden painamalla F4 Pankkiyhteys.

Ohjelma pyytää vielä varmistuksen yhteydenotosta.

Pankkiyhteyden varmistusruutu

Kun painat Kyllä, tulee näkyviin erillinen ilmoitus yhteydenotosta Cloud-palvelimeen. Voit poistua ruudulta painamalla Poistu.

Ilmoitus yhteydenotosta Cloud-palvelimeen

Kun otat pankkiyhteyden, tarkista vielä yhteysraportilta tai https://solteq.atlassian.net/wiki/spaces/Teksotieto/pages/317032548 että yhteys onnistui, ja että pankki vastaanotti lähetetyn erän.

  • Pankkiohjelman tai ostoreskontran laskujen maksun kautta tehtyjen laskujen maksuaineistojen erätunnus on LXM (tai LMP), ja erän nimen loppuosa muodostuu numeraalisesta pankkitunnuksesta, erän luontipäivästä ja pisteen jälkeisestä juoksevasta järjestysnumerosta.

  • Pankkiohjelman kautta tehtyjen valuuttamaksujen erätunnus on LUM, ja erän nimen loppuosa muodostuu numeraalisesta pankkitunnuksesta, erän luontipäivästä ja pisteen jälkeisestä juoksevasta järjestysnumerosta

Funktionäppäimet

Näppäintoiminto

Selitys

F4 Pankkiyhteys

Luo pankkiyhteyden.

F7 Vaihda yhteyspankki

Voidaan vaihtaa pankki, mikäli oletuspankista poikkeavalle pankille on tehty lähtevä aineisto, joka halutaan lähettää ko. pankkiin.

F5 ja F6

Voit selata ruudulla näkyviä lähteviä aineistoja.

F8 Poista

 Poistaa lähtevän aineiston, joka on valittuna. Ohjelma pyytää vahvistuksen poistolleJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.