Skip to main content
Skip table of contents

Zoined

Tekso on mahdollista integroida Zoined-analytiikkatyökalun kanssa; Zoinedin avulla on mahdollista seurata myyntitietoja selainkäyttöisen portaalin sekä automaattisten sähköpostiraporttien avulla. Tekso tuottaa tällöin raportointijärjestelmälle joka yö edellisen päivän myynnit ja varastotapahtumat sekä mahdolliset tietojen muutokset raportointia varten. Myös ostobudjetointia on mahdollista tehdä Zoinedissa. Zoinedin tarjoamia näkymiä ja sähköpostiraportteja on mahdollista muokata yrityksen, käyttäjäroolien ja käyttäjän omiin tarpeisin.

Siirrettävät tiedot

Siirtosuunta

Huomioitavaa

Perustiedot: myymälät, toimittajat, tuoteryhmät, värit, henkilöt

Tekso → Zoined

Myyntitiedot: myyntikuitit, lahjakorttimyynnit

Tekso → Zoined

Varastotapahtumat: varastoontulot, siirrot, poistot, inventointitapahtumat

Tekso → Zoined

Varastosaldot

Tekso → Zoined

Tuotteen Matkalla-tieto

Tekso → Zoined

Erikseen käyttöön otettava maksullinen lisäpiirre. Katso lisätietoja: Matkalla-tila varastosiirroissa

Ostotilaukset

Tekso → Zoined

Asiakkaat

Tekso → Zoined

Kampanjat

Tekso → Zoined

Vastuullisuustiedot

Tekso → Zoined

Erikseen käyttöön otettava maksullinen lisäpiirre. Katso lisätietoja Versiotiedote 7.0.25 (06/2023) | Vastuullisuustiedot-Teksossa

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.