Skip to main content
Skip table of contents

Asiakkaan tunnistaminen ajo- tai Kela-kortista

Teksossa on mahdollista tunnistaa asiakas ajo- tai Kela-kortista silloin, kun asiakkaan henkilötunnus on syötetty sille varattuun erilliseen Henkilötunnus-kenttään.

Kenttä on näkyvissä Tekson ja kassaohjelman asiakastiedoissa silloin, kun Ajokorttitunnistus-toiminto on aktivoitu Teksossa. Kyseessä on maksullinen erikseen aktivoitava lisäpiirre; ota tarvittaessa yhteyttä Solteqin asiakastukeen.

Vanha asiakastietojen S.aika/Hetu -kenttä toimii kuten ennenkin.

Asiakkaan tunnistaminen QR-koodin perusteella ei ole vielä mahdollista.

Asiakkaan henkilötunnuskenttä asiakastiedoissa

Asiakas voidaan tunnistaa kassalla lukemalla ajo-/Kela-kortin viivakoodi ennen tuotteen lukemista, tuotteen lukemisen jälkeen, tai sen jälkeen kun F6 Loppusumma -painiketta on painettu. Mikäli henkilötunnusta ei löydy järjestelmästä, kassaohjelma antaa ilmoituksen asiasta.

Voit hakea olemassa olevan asiakkaan Tekson asiakasperustiedoissa, lukemalla Henkilötunnus-kentässä ajo-/kelakortin viivakoodin; alla oleva ilmoitus tulee näkyviin.

Ilmoitus löytyneestä henkilötunnuksesta

Kyllä-painikkeesta aukeavat kyseisen asiakkaan tiedot.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.