Skip to main content
Skip table of contents

Versiotiedote 7.1.6.1000 (04/2024)

Uudet ominaisuudet

Toimitusmyynti

Toimitusmyynti on erikseen parametroitava lisäpiirre; ota yhteyttä Solteqin asiakastukeen, mikäli haluat ottaa kyseisen lisäpiirteen käyttöön.

Toimitusmyynti-toiminnon avulla myyntiä ei tehdä varastosta, vaan tavara menee suoraan tehtaalta asiakkaalle. Tällöin kyseinen myynti ei lisää Varattu-saldoa (myyntitilauksilla) eikä vähennä tuotteen varastosaldoa tai varaston arvoa.

Toimitusmyynti-vaihtoehto on nyt mahdollista valita kassaohjelmassa, myyntitilauksella tai laskun syötössä, kun F12 Hinnoittelu -painiketta on painettu: tällöin avautuvalla Hinnoittelu-ruudulla on uusi Toimitusmyynti-valintaruutu.

Hinnoittelu kassalla.PNG

Toimitusmyynti-valintaruutu Hinnoittelu-ruudulla kassamyynnissä

Hinnoittelu myyntitilauksella.PNG

Toimitusmyynti-valintaruutu Hinnoittelu-ruudulla myyntitilauksen rivien syötössä ja laskun syötössä

Kun toimitusmyynti on käytössä, myyntiraportin ja analyysiraportin sisältö on mahdollista rajata sisältämään pelkästään normaalimyynti, pelkästään toimitusmyynti, tai kokonaismyynti.

Myyntiraportti.PNG

Toimitusmyynti-rajausvaihtoehdot myyntiraportilla

Analyysiraportti_Store.PNG

Toimitusmyynti-rajausvaihtoehdot analyysiraportilla

Muissa raporteissa sisältö on kiinteä seuraavasti:

Kampanjan hintatulosteiden tulostus koko kampanjasta

Kampanjat-ruudulle on lisätty uusi F12 Hintalaput -painike, jota painamalla voit tulostaa kerralla hintatulosteet kaikille kampanjan tuotteille/malleille.

Kampanjat_fashion.PNG

F12 Hintalaput -painike Kampanjat-ruudulla

Ennen tulostamista ohjelma pyytää vielä varmistuksen erillisellä ruudulla.

Tulostus varmistus.PNG

Varmistus kampanjan hintatulosteiden tulostamisesta

Ainoastaan sellaiset rivit, joiden Rivityyppi on malli/tuote tai tuotekoodi voidaan tulostaa tällä toiminnolla.

Voit edelleen tulostaa yksittäisten rivien hintatulosteita painamalla F9 Rivi, ja painamalla sitten Kampanjarivi-ruudulla Hintatulosteet-painiketta.

Automaattiset päivitykset (tulossa)

Pohjatyö Azure Storagen hyödyntämiselle Tekson automaattisissa päivityksissä on nyt suoritettu; tulevaisuudessa tämä mahdollistaa työasemien automaattiset päivitykset.

Korjaukset

Korjattu harvinainen ongelma, joka ilmeni perustettaessa uutta tuotetta varastoontulossa tai ostotilauksella: kun F4 Jatka -painiketta painettiin, numeronäppäimistö ei enää toiminut, ja näppäimistön yläosan numeronäppäimiä painettaessa tuli ainoastaan erikoismerkkejä.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.