Skip to main content
Skip table of contents

Tilauksen toimitus, jälkitoimitus ja toimituksen peruutus

Tilaus voidaan toimittaa kokonaan tai riveittäin. Myyntitilaustoiminnon kautta toimitettu tilaus siirtyy automaattisesti laskutukseen, eikä toimitettujen rivien tietoja voi enää muuttaa. Tilauksen toimituksen voi kuitenkin kokonaan peruuttaa, jos toimitusta ei ole vielä laskutettu.

Tilaus on myös mahdollista toimittaa kassaohjelmassa, jolloin tilauksen maksutavaksi voidaan valita myös jokin muu kuin lasku. Toiminto on ohjeistettu kassaohjeessa (näppäintoiminto F9 Tilaukset asiakastietoruudulla).

Koko tilauksen toimitus

 1. Hae toimitettava tilaus ruudulle. Katso myös Vanhan myyntitilauksen tai tarjouksen haku ruudulle ja muuttaminen.

 2. Paina F11 Toimitus -painiketta.

 3. Syötä haluttu toimituspäivä, ja tarvittaessa muuta myös myymälä.

 4. Paina F4 Toimita. Myynti kirjautuu toimituspäivälle ja kappaleet poistuvat varastosta toimituspäivän mukaan. Ohjelma antaa infon määrästä joka koko tilaukselta on toimitettu.

 5. Ohjelma palaa myyntitilauksen aloitusruudulle ja muuttaa tilauksen tilaksi Toimitettu. Toimitettu tilaus siirtyy automaattisesti laskutusehdotukseen laskutusta varten.

 6. Toimituksesta saadaan tulostettua tavaran mukaan liitettävä lähete kohdasta F6 Tulosta. Katso myös Myyntitilaustulosteet.

Rivikohtainen toimitus

 1. Hae toimitettava tilaus ruudulle. Katso myös kohta Vanhan myyntitilauksen tai tarjouksen haku ruudulle ja muuttaminen.

 2. Jatka tilauksen rivitiedoille painamalla F5 Rivit.

 3. Klikkaa toimitettavaa riviä kerran hiirellä ja paina F5 Toimitus -painiketta.

 4. Anna toimitettava kappalemäärä ja toimituspäivä, sekä muuta tarvittaessa myymälä. Lopuksi paina F4 Tallenna -painiketta.

 5. Tarvittaessa käy läpi tilauksen muut rivit samalla tavalla.

 6. Kun kaikki halutut rivit on toimitettu, tallenna toimitus F6 Valmis -painikkeella, jolloin ohjelma palaa myyntitilauksen aloitusruudulle ja muuttaa tilauksen tilaksi Jälkitoimituksessa.

  • Toimitettujen rivien osalta kirjautuu myynti toimituspäivälle ja toimitetut kappaleet poistuvat varastosta toimituspäivän mukaan. Ohjelma antaa infon määrästä joka koko tilaukselta on toimitettu. Toimitetut rivit siirtyvät automaattisesti laskutusehdotukseen laskutusta varten. (Jos tilaukselta tehdään rivitoimitus, mutta tilausta ei tallenneta valmiiksi F6-painikkeella vaan poistutaan F10 Poistu-toiminnolla, niin rivien toimitus hylätään.)

 7. Saat tulostettua toimitetuista riveistä tavaran mukaan liitettävä lähete kohdasta F6 Tulosta. Katso myös Myyntitilaustulosteet.

Teksossa on mahdollista myös määritellä, että ohjelma antaa toimittaa enemmän kuin rivillä on tilattu. Kyseinen toiminto on erikseen parametroitava, joten ota tarvittaessa yhteyttä Solteqin asiakastukeen.

Jälkitoimitus

Kun asiakkaalle toimitetaan loput myyntitilauksesta, voidaan tehdä koko tilauksen toimitus, jolloin ohjelma merkitsee kaikki tilauksen toimittamattomat rivit toimitetuiksi. Mikäli tilauksesta toimitetaan tälläkin kerralla vain osa, tehdään rivikohtainen toimitus.

Kummassakin tapauksessa F6 Tulosta-toiminnolla saadaan tulostettua lähete, jossa näkyvät jälkitoimituksen rivit. Mikäli riviä on toimitettu jo aiemmin, näkyy lähetteellä myös rivin toimitettu yhteensä kentässä summattuna toimitetut kappaleet kaikilta tilauksen lähetteiltä.

Toimituksen peruutus

Laskuttamattoman, toimitetun tilauksen toimituksen voi tarvittaessa peruuttaa. Tällöin tavarat palautuvat varastoon ja peruutus vähentää myyntiä annetun toimituspäivän mukaan.

 1. Hae toimitettu tilaus ruudulle. Katso myös Vanhan myyntitilauksen tai tarjouksen haku ruudulle ja muuttaminen

 2. Paina F11 Toimitus.

 3. Syötä päivä, jolle toimituksen peruutus tehdään. Lopuksi paina F8 Peruuta.Toimitus palautuu varastoon ja vähentää myyntiä peruutuksessa annetun toimituspäivän mukaan.

 4. Ohjelma palaa myyntitilauksen aloitusruudulle ja muuttaa tilauksen tilaksi Vahvistettu. Tieto peruutuksesta siirtyy automaattisesti laskutusehdotukseen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.