Skip to main content
Skip table of contents

Toiminta laskutuksessa

Verkkolaskutus laskutusehdotuksessa

Kun halutaan laskuttaa verkkolaskua käyttävien asiakkaiden laskuttamattomat lähetteet, tapahtuu näiden osalta laskujen teko kuten ennenkin, mutta

  • Valitse Laskutusehdotuksessa Verkkolaskutus-valintaruutu; verkkolaskutus-asiakkaita ei saa laskutettua ilman Verkkolaskutus-valintaa.

  • Valitse Laskujen tulostus -ruudussa Verkkolaskut-valintaruutu.

Kun painat Tulosta, ohjelma muodostaa laskusta/laskuista aineiston Tekson pankkiohjelmaan; ruudulle tulee tieto aineiston nimestä ja siihen sisältyvien laskujen kpl-määrästä. Aineisto on tämän jälkeen näkyvissä Pankkiohjelmassa F3 Pankkiyhteys-kohdassa (FLA-alkuinen aineisto), ja se lähtee pankkiin seuraavassa pankkiyhteydessä. Laskuista tulostuu myös paperikopiot tulostuksessa tehdyn valinnan mukaan joko esikatseluun tai kirjoittimelle.

Mikäli laskua syöttäessä Tekso on offline-tilassa, ohjelma antaa tästä ilmoituksen. Tällöin laskujen numeroinnissa käytetään työasemalle asetettua numeroaluetta.

Ilmoitus Tekson Offline-tilasta

Laskutusehdotuksessa tehty Verkkolaskutus-valinta rajaa laskutuksen koskemaan automaattisesti vain niitä asiakkaita, joille on annettu asiakastiedoissa vastaanottajan tunnus ja operaattoritieto, eikä laskutus koske muita asiakkaita.

Laskutusehdotus-ruutu, Verkkolaskutus-vaihtoehto valittuna

Laskutusehdotus-ruutu, laskutettavien rivien valinta

Laskujen tulostus-ruutu, Verkkolaskut valittuna

Mikäli käytössä on verkkolaskutuksen Kuluttaja-laskuasiakkaiden laskujen tulostus pankissa -lisäpiirre, jossa myös kuluttaja-asiakkaiden laskut välitetään pankin tulostuspalveluun, aineisto muodostuu kaikista verkkolaskutukseen rajatuista laskuista, riippumatta siitä onko vastaanottajan tunnusta ja operaattoria määritetty.

Verkkolaskutus laskujen tulostuksessa

Verkkolaskuaineisto voidaan tehdä myös laskujen tulostuksen kautta sen jälkeen kun lähetteet on laskutettu. Tällöin laskujen tulostuksen rajausruudulla annetaan laskunumerot, joista aineisto halutaan tehdä ja laskutustavaksi valitaan Verkkolaskut.

Laskujen tulostus -ruutu, Verkkolaskut-vaihtoehto valittuna

Verkkolaskutus onnistuu vain, jos kaikki rajaukseen sisältyvät laskut ovat asiakkaille, joiden asiakastiedoista löytyy vastaanottajan tunnus ja operaattoritieto asiakastiedoista, paitsi toimintamallissa, jossa myös kuluttaja-asiakkaiden laskut välitetään pankin tulostuspalveluun. Tällöin ohjelma lisää automaattisesti tulostusohjauksen vakiotunnuksen pankkiin lähetettävään aineistoon niille laskuille, joiden asiakkaille vastaanottajatietoja ei ole määritetty.

Tulosta -painiketta painettaessa ohjelma muodostaa laskusta/laskuista aineiston Tekson pankkiohjelmaan, ruudulle tulee tieto aineiston nimestä ja siihen sisältyvien laskujen kpl.-määrästä.

Laskujen tulostus-ruutu, Verkkolaskut valittuna

Aineisto on tämän jälkeen näkyvissä pankkiohjelmassa F3 Pankkiyhteys -kohdassa (FLA-alkuinen aineisto). Laskuista tulostuu myös kopiot tulostuksessa tehdyn valinnan mukaan joko esikatseluun tai kirjoittimelle.

Mikäli haluat tarkastella verkkolaskua ruudulla, valitse Verkkolaskun esikatselu -vaihtoehto. Tällöin ohjelma ei vielä muodosta pankkiin lähtevää aineistoa, vaan kyseessä on pelkästään esikatselu. Verkkolaskun esikatselu on mahdollista vain silloin, kun Verkkolaskut-valinta on otettu pois päältä Laskujen tulostus -ruudulla.

Kun olet valinnut Verkkolaskun esikatselun, ja klikkaat Tulosta-painiketta, avautuu uusi ikkuna: verkkolasku aukeaa automaattisesti Finvoice XML-ohjelmassa.

Maksukehotukset verkkolaskuina

Maksukehoituksia ei toistaiseksi voi lähettää verkkolaskuna.

Korkolaskutus verkkolaskuina

Korkolaskutuksessa verkkolaskut muodostetaan automaattisesti niille asiakkaille, joille on määritetty asiakastiedoissa verkkolaskua koskien vastaanottajan tunnus ja verkkolaskuoperaattori. Laskujen tulostus -ruudulla tehdään vastaavat valinnat aineiston muodostusta koskien kuin laskutusehdotuksessa ja laskujen tulostuksessa.

Verkkolaskutusaineistot pankkiohjelmassa

Laskutuksessa muodostettu verkkolaskuaineisto siirtyy pankkiohjelmaan lähteviin aineistoihin ja lähtee eteenpäin pankkiin seuraavassa pankkiyhteydessä; pankkiyhteyden voi käynnistää myös manuaalisesti painamalla F4 Pankkiyhteys. Tarvittaessa aineiston voi poistaa painamalla F8 Poista.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.