Skip to main content
Skip table of contents

Verkkolaskuaineiston lähettämiseen liittyvät tarkistukset

Verkkolaskuaineiston lähetyksen tarkistaminen

Voit tarkistaa kahdella eri tavalla, onko verkkolaskuaineisto lähtenyt onnistuneesti:

  • Valitse Tekson valikosta Pankkiohjelma → Raportit → Aineistoluettelo. Finvoice-laskut näkyvät listalla FLA-aineistoina.

  • Valitse Tekson valikosta Pankkiohjelma → Raportit => Yhteysraportti. Valitse yhteystapahtuma ja paina ✓ Avaa. Yhteystapahtuman tiedot tulevat näkyviin.

Verkkolaskuaineiston palautteen tarkistaminen

Kun avaat replikoivalla työasemalla Tekson Pankkiohjelman, tulee näkyville lista laskuista jotka ovat virheellisiä. Saat raportin tulostettua myös Pankkiohjelmasta valitsemalla Raportit → Verkkolasku.

Onnistuneesta laskun lähettämisestä ei tule erillistä ilmoitusta.

Lista sisältää kunkin virheellisen laskun osalta syykoodin, josta ilmenee syy virheeseen (lähde):

Koodi

Teksti

Sanomatyyppi

1

Sanoma vastaanotettu jatkokäsittelyyn.

Palveluntarjoajakohtainen

2

Vastaanottajaa ei löydy. Kehyksen vastaanottajan tiedot virheelliset. Lähettäjän ilmoituksen osoite on muu kuin SENDERINFO.

Liitteet

Laskuttajailmoitus

Vastaanottoilmoitus

Vastaanottoehdotus

3

Palvelusopimus puuttuu. Lähettäjällä ei ole Finvoicevälityspalvelusopimusta palveluntarjoajan kanssa.

4

Intermediatoria ei löydy. Kehyksen lähettäjän tai vastaanottajan tiedot virheelliset.

5

Sanoman Id ja aikaleima on jo käytetty.

6

Muu virhe: tarkempi selvitys virheestä esim.Sanomalla annettu verkkolaskuosoite ei täsmää kehyksen verkkolaskuosoitteesee.

7

Skeemavalidointivirheet.

8 Vain Ilmoittamispalveluun liittyvät virhekoodit:

800

Muu ilmoittamispalveluun liittyvä virhe: <tarkempi kuvaus virheestä>.

801

Laskuttajailmoitusta ei löydy.

Vastaanottoehdotus

802

Laskuttaja ei tarjoa Suoramaksua.

Vastaanottoehdotus

803

Laskuttajailmoitus on jo olemassa.

Laskuttajailmoitus

804

Laskuttajailmoitusta ei voida kohdistaa (käytetään CHANGE- ja DELETE-sanomien kanssa).

Laskuttajailmoitus

805

Vastaanottaja on yritys.

Vastaanottoehdotus

806

Vastaanottaja on kieltäytynyt.

Vastaanottoehdotus

807

Vastaanottoehdotusta ei voida kohdistaa.

Vastaanottoehdotus

Liitteellisiin e-laskuihin ja liitesanomiin liittyvät virheilmoitukset

10

Liitteiden enimmäismäärä ylitetty.

Liitteet/AS -pari

11

Liitteiden enimmäiskoko ylitetty.

Liitteet/AS -pari

12

Laskusanoma hylätty, koska liitesanomaa ei löydy tai se on hylätty

Liitteet/S -pari

13

Liitesanoma hylätty, koska laskusanomaa ei löydy tai se on hylätty.

Liitteet/AS -pari

14

Lasku- ja liitesanoman lähettäjä- ja vastaanottajatiedot eivät vastaa toisiaan.

Liitteet/AS -pari

15

Laskusanoman tunnus on jo käytetty.

Liitteet/AS -pari

16

Liitesanoman tunnus on jo käytetty.

Liitteet/AS -pari

17

Liitteen tarkiste on jo käytetty.

Liitteet/AS -pari

20

Liitteen tarkiste on virheellinen.

Liitteet/AS -pari

21

Liitteen tiedostonimi on virheellinen.

Liitteet/AS -pari

22

Liitteen tyyppi ei ole tuettujen joukossa.

Liitteet/AS -pari

23

Liitteen muoto virheellinen.

Liitteet/AS -pari.

24

Liitteen koko liian suuri.

Liitteet/AS -pari

25

Liite sisältää haittaohjelman.

Liitteet/AS -pari

26

Liitesanoma ei sisällä viittausta laskuun tai viittaus on virheellinen.

Liitteet/AS -pari

39

Muu virhe liitesanoman käsittelyssä.

Liitteet/AS -pari

Toiminta ongelmatilanteissa

Jos lähetyksessä on tullut virhe, esim. intermediatoria ei löydy, asiakkaan operaattoritieto on väärin.

  1. Tarkista ja tarvittaessa korjaa asiakkaan operaattoritiedot.

  2. Tallenna asiakkaan tiedot muutoksineen.

  3. Lähetä lasku uudestaan.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.