Skip to main content
Skip table of contents

Versiotiedote 7.1.8.1004 (05/2024)

Korjaukset

  • Korjattu ongelma, joka aiheutti kassan käynnistämisen yhteydessä virheilmoituksen EFT-rajapinnan alustuksen epäonnistumisesta.

    Virheilmoitus.png

    Virheilmoitus kassan käynnistämisen yhteydessä

  • Korjattu ongelma, jonka johdosta verkkokauppaintegraatiossa kampanjan poistaminen Teksossa ei poistanut kampanjahintaa verkkokaupasta. Ongelma esiintyi Tekson ohjelmistoversiossa 7.0.25.1000 sekä kaikissa 7.1-versioissa.

Lisäyksiä käyttöohjeeseen

Seuraavat uudet sivut on lisätty käyttöohjeeseen:

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.