Skip to main content
Skip table of contents

Varastoontulon rivitiedot

Varastoontulon rivitietoruutu

Varastoontulon rivitietojen funktionäppäimet

Näppäintoiminto

Selitys

F2 Lista

Tuo näkyviin listan kenttään syötettävistä tiedoista.

Esimerkiksi jos kursori on painiketta painettaessa Tuotenro-kentässä, aukeaa tuotelista; jos kursori on Ryhmä-kentässä, aukeaa tuoteryhmälista.  

F3 Kopioi

Kopioi halutun rivin, jolloin saman tuotteen tiedot saadaan hintoineen ja kappalemäärineen automaattisesti seuraavalle riville. Painikkeen takaa aukeaa ruutu, jossa määritetään kopioitavan rivin numero.

F4 Jatka

Teksossa, jossa koko- ja värilajitelmat; siirtää kokoruudulle kun rivillä on kokolajitelmallinen malli. Uutta tuotetta perustettaessa ilman kokolajitelmaa voidaan jatkaa kokolajitelmattoman mallin perustamiseen.

F4 Rivi valmis

Tallentaa rivin ja siirtää sen ruudun yläosaan. Tarkista ennen rivin hyväksymistä että rivin tiedot ovat oikein. Hyväksytylle riville ei saa saman toimituksen aikana palata muuttamaan esim tulokappaletietoja. Myös väri- ym. tiedot tallentuvat jo rivin hyväksymisen yhteydessä eikä niiden muuttaminen tuloutetulle riville ole sallittua.

F5 Poista

Poistaa yksittäisen rivin. Painikkeen takaa aukeaa ruutu, jossa määritetään poistettavan rivin numero. Huomaa, että kyseessä on tilausrivin poisto. Mikäli olet jo aiemmin tallentanut ko. toimituksen, ei rivin poisto poista kappaleita varastosta. Poistot varastosta tehdään aina varastokyselyn kautta tai varastoontulon kautta miinusmerkkisinä kappaleina. Katso tarvittaessa kohta Varastosta poisto.

F6 Valmis

Tallentaa toimituksen.

F7 Lisää 

Tekee toimitukseen uuden rivin.

F8 Hae tuote/malli

Painikkeen avulla voidaan hakea tuotetta kyseisestä toimituksesta. Ensin klikataan painiketta ja sen jälkeen annetaan Tuote/mallinro –kenttään haettava tuote ja painetaan enter. Ohjelma etsii rivin, josta tuotetta löytyy tai ilmoittaa mikäli tuotetta ei kyseisestä toimituksesta löydy.

F11 Kysely

Avaa varastokyselyn, jossa näkyy rivillä olevan tuotteen sen hetkinen varastotilanne. Mikäli tuotteelle ei löydy varasto- tai myyntihistoriaa, aukeaa Tuotetiedot-ruutu ko. tuotteen kohdalta.

F12 Laskun tiedot 

Mikäli ostoreskontra on käytössä, voidaan painikkeen avulla tallettaa laskun summa, laskun numero ja laskun viite valmiiksi ostoreskontraa varten. Toimitusten siirto reskontraan tehdään Ostoreskontran päävalikosta.

F10 Poistu

Palaa ostotilauksen perustietoruudulle. Mikäli tilauksen tietoja on muutettu ja tilaukselta ollaan poistumassa F10-painikkeella F6 Valmis-painikkeen sijaan, kysyy ohjelma tallennetaanko muutokset.

Hintalaput

Painikkeen avulla voidaan määrittää poikkeava hintalappujen määrä. Oletuksena hintalaput tulostuvat tulokappaleiden mukaan, mikäli tietoa ei anneta ko. ruudulla.

Hintatulosteet

Painikkeen avulla voidaan rivikohtaisesti määrittää tuloa koskien eri hintatulosteet, jotka halutaan tulostuvan (esimerkiksi hyllynreunaetiketti, A4-hintajuliste) sekä antaa määrätieto tulosteita koskien. Varastoontulossa määritetyt hintatulosteen määrät koskevat vain ko tuloa, valitut hintatulosteen tallentuvat tuotteen taakse 1 kpl. Jos hintatulosteet määritetään, niin hintalaput eivät tulostu tulokappaleiden mukaan vaan hintatulosteisiin annetun määrän mukaisina. Uuden tuotteen hintatulosteet voidaan antaa vasta rivin hyväksymisen jälkeen, kun tuotteelle on saatu koodi.

Tulouta tilaus

 Tilauksen kaikki rivit voidaan toimittaa yhdellä kertaa tällä painikkeella. Ohjelma merkkaa rivit toimitetuiksi ja jää lopuksi tyhjälle riville. Toimitus tallennetaan vielä erikseen F6 Valmis –painikkeella.

Varastoontulon rivitietojen kentät

Kenttä

Selitys

Rivi 

Tuote/mallinro-kentän yläpuolella vasemmassa laidassa, päivittyy automaattisesti juoksevana numerona.

Alv-luokka

 Tuotteen alv-luokka. Mikäli alv-luokat on tallennettu ryhmätiedoissa, päivittyy tämä kenttä automaattisesti kun tuotteelle on haettu ryhmä.

Tuotenro 

Tuotteelle itse annettu tai toimittajan antama numero. Kenttä voi sisältää sekä numeroita että kirjaimia, maksimissaan 18 merkkiä. Mikäli tuotenumeroksi syötetään eankoodi tai se luetaan viivakoodilukijalla, tallentuu sama EAN-koodi myös tuotteen koodiksi. Tuotenumero on pakollinen tieto. (Tekso, jossa käytetään kappaletavarapuolen ominaisuuksia.)

Mallinro

Tuotteelle itse annettu tai toimittajan antama numero. Kenttä voi sisältää sekä numeroita että kirjaimia, maksimissaan 18 merkkiä. Mallinumero on pakollinen tieto. (Tekso, jossa käytössä on väri- ja kokolajitelmat.)

Ryhmä

Tuoteryhmän numero, johon kyseinen tuote kuuluu. Tuoteryhmä on pakollinen tieto. Ryhmänumero voidaan näppäillä kenttään suoraan tai se voidaan hakea listalta. Mikäli kenttä yritetään ohittaa painamalla pelkästään enter, aukeaa lista perustetuista tuoteryhmistä joista ryhmä voidaan valita. Tuoteryhmät ylläpidetään perustiedoissa, monimyymälä -ympäristössä ylläpito tehdään pääpaikalla. 

Tuote/mallinimi 

Tuotteen nimi, joka tulostuu mm. kuittiin ja raportteihin. Kenttä voi sisältää sekä numeroita että kirjaimia, maksimissaan 40 merkkiä. Oletuksena kenttään tulee uutta tuotetta perustettaessa tuoteryhmän nimi, mutta se kannattaa aina muuttaa ja nimetä tuote mahdollisimman tarkasti. Tuotteen nimi on pakollinen tieto.

Kuvaus

Kenttään voidaan halutessa määrittää yksityiskohtaisempaa tietoa tuotteesta. Kuvaus voidaan valita tulostettavaksi A4 vaakamallisiin ostotilaustulosteisiin.

Toim.

Toimittajan tuotenumero. Mikäli tuotenumeroinnissa käytetään omaa numerointia, voidaan kenttään haluttaessa syöttää toimittajan tuotenumero. Tieto tulostuu ostotilausraporttiin.

Varastopaikka

Ilmoittaa tuotteen varastopaikan.

Myyntitili

Laita tähän kohtaan valinta päälle, mikäli tuote on myyntitilituote. Myyntitilitoiminto on maksullinen lisäpiirre ja siitä on oma ohje.

Ostohinnoittelu

Määrittelee tuotteen ostohinnoittelun. Yleisimmin käytetään keskihintaa, jolloin myyntikateprosentti lasketaan myyntihinnan ja tuotteen keskihinnan välisestä erotuksesta. Tuotteen keskihinta on tapahtumahetken mukainen tuotteen varastokpl/varasto€. Keskihintaa käytetään myös varaston arvon laskemiseen. Tuotteet hinnoitellaan aina samalla koodilla, vaikka ostohinta muuttuisikin. Mikäli käytössä on normaali –hinnoittelu, hinnoitellaan tuotteet eri koodilla aina ostohinnan muuttuessa.

Yksikkö

Tuotteen myynti- ja varastointiyksikkö.

Sesonki

Kenttä määrittää tuotteen sesongin. Jos kyseessä on jatkuvasti myynnissä oleva tuote, jätä kenttä tyhjäksi.

Tuotteen sesonkitieto (max 6 merkkiä) voidaan antaa varastoontulossa uusille perustettaville tuotteille. Sesonkitiedon muutos päivittyy mallin perustietoihin parametroinnista riippuen joko ostotilauksella tai varastoontulossa. Tekson oletusparametroinnissa ostotilauksella sesonkiin tehty muutos päivittyy mallin perustietoihin ostotilauksella annetun sesonkitiedon mukaan, sesonkitiedon muu ylläpito tapahtuu tuotteen/mallin perustiedoissa. Varastoontulossa ei voi muuttaa ennestään perustettujen tuotteiden sesonkitietoa. Toisessa parametrointivaihtoehdossa ostotilauksella tehty sesongin lisäys tai muutos ei päivity mallin perustietoihin, sesonkitieto päivittyy vasta varastoontulossa jos se on uudempi kuin mallin sen hetkinen sesonkitieto. Vertailu edellyttää että sesonkitunnus on syötetty vakiomuodossa (sesongissa kevät/syksy merkintä K/S ja vuosilukua, esim. S/2009).
Sesonkitunnusta voidaan hyödyntää myynti- ja varastoraportoinnissa (sesonkitiedon muoto vapaa), jolloin saadaan raportoitua tietyn kauden tuotteet ja myös inventoinnin aliarvostuksessa (tämä edellyttää vakiomuotoa jossa käytetään kevät/syksy merkintää K/S ja vuosilukua, esim. S/2022).

CN-nimike

Tuotteen tullinumero (=tavaranimike/CN-nimike 8 merkkiä); tietoa hyödynnetään tullin Intrastat-tilastoinnissa.

Alkup.maa 

Tuotteen alkuperämaa (2 merkkiä), tietoa hyödynnetään tullin Intrastat- -tilastoinnissa.

Tehdashinta 

Toimittajan listahinta, josta mahdollisesti saadaan alennusta. Mikäli varastoontulon perustietoruudulla on määritetty ennakkoalennuksia, määräalennuksia tai tuontikustannuksia, huomioi ohjelma ne automaattisesti laskiessaan tehdashinnan perusteella lopullista ostohintaa.

Varastoontulon perustietoruudulla määritetään myös, syötetäänkö tehdashinta verollisena vai verottomana. Myös tämä tieto vaikuttaa ostohinnan laskentaan.

Aiemmin perustetun vanhan tuotteen osalta tehdashinta lasketaan ostohinnasta huomioiden perustietoruudulla annetut määrä- ja/tai ennakkoalennukset sekä veroluokka.
Tehdashinta voi olla myös ulkomaan valuuttana annettu, tällöin ohjelma laskee ostohinnan euroiksi. Tämä edellyttää valuuttakurssien ylläpitoa perustiedoissa sekä valuuttatiedon määrittelemisen toimittajan tietoihin.

Alennus

Rivikohtainen tehdashinnasta saatava lisäalennus, joka vaikuttaa ostohintaan ja hinnoittelukatteeseen. Jos rivikohtainen alennus lisätään aiemmin perustetulle tuotteelle tai uudelle tuotteelle kun myyntihinta on jo annettu myyntihinta, varmistaa ohjelma ostohinnan muuttuessa muutetaanko myös myyntihintaa. Alennus annetaan prosentteina.

Ostohinta 

On todellinen tuotteesta maksettava euromääräinen ostohinta, jonka ohjelma laskee automaattisesti tehdashinnan ja varastoontulon perustietoruudulla syötettyjen tietojen mukaan. Tieto vaikuttaa katteen ja varaston arvon laskentaan, joten kannattaa varmistua että tieto on oikein. Ostohinta on verollinen, mikäli erikseen ei ole muuta määritelty.

Hinnoittelukate 

Kenttään syötetyn tiedon perusteella ohjelma laskee automaattisesti myyntihinnan halutun kateprosentin mukaan. Kun tieto on muodossa 0-9,99, niin ohjelma laskee ostohinnalle tämän kertoimen. Kun tieto on 10-99,99, niin kate lasketaan prosentteina. Hinnoittelukate tulee oletuksena toimittajan perustiedoista ja se voidaan tarvittaessa muuttaa, jolloin se koskee vain ko. riviä.

Myyntihinta

Tuotteen ulosmyyntihinta, jonka ohjelma automaattisesti laskee syötetyn hinnoittelukatteen mukaan. Tieto voidaan halutessa muuttaa, jolloin ohjelma laskee myös hinnoittelukatteen uudestaan. Myyntihinta on verollinen, mikäli erikseen ei ole muuta määritelty. 

Tukkuhinnat 

Mikäli käytössä on tukkuhintatoiminto, voi eri tukkuhintaportaat (5 kpl) syöttää niille varattuihin kenttiin.

Tulopäivä

 Päivä, jonka mukaan toimitus tallentuu varastoon. Ohjelma ehdottaa oletuksena kuluvaa päivää. Tieto voidaan tarvittaessa muuttaa, mikäli tavara halutaan kirjata varastonarvoon esim. jo edelliselle kuukaudelle.

Tulo 

Toimitettavat kappaleet.

Ostoarvo

Kyseisen rivin yhteisostoarvo.

Seuraavien informatiivisten kenttien tietoja ei voi muuttaa.

Varasto

Näyttää tuotteen kuluvan hetken varastosaldon kappale-tavarapuolen Teksossa.

Tilattu 

Näyttää kyseisen tilausrivin tilatut kappaleet.

Ostoarvo

 Näyttää kyseisen tilausrivin tilattujen kappaleiden yhteisostoarvon. Kentässä olevaa tietoa ei voi toimituksessa muuttaa.

Toimitettu

Näyttää kyseisen tilausrivin mahdollisesti jo toimitetut kappaleet. Kentässä olevaa tietoa ei voi toimituksessa muuttaa.

Ostoarvo

Näyttää kyseisen tilausrivin mahdollisesti jo toimitettujen kappaleiden yhteisostoarvon. Kentässä olevaa tietoa ei voi ostotilauksissa muuttaa

Seuraavat kentät löytyvät vain koko- ja värilajitelmallisesta Teksosta

Laatu

 Voidaan haluttaessa antaa, esimerkiksi. 100 % puuvillaa. Tieto on lähinnä informatiivinen eikä tulostu raportteihin tai kuitille.

Osasto

 Yrityksen käyttämä osasto tai tuotemerkki, johon malli kuluu.

Väri 

Jos tuotetta halutaan seurata väritasolla, annetaan väritunnus tähän kenttään. Mikäli syötettyä väritunnusta ei ole ennestään olemassa, pyytää ohjelma värille selitystekstin. Värit kannattaa perustaa siten, että tunnukseksi laitetaan esim. musta eikä 01, sillä tunnuskentän tieto tulostuu hintalappuun ja siten hintalapun ja oikean tuotteen löytäminen on helpompaa. Värin selite tulee näkyviin väri 

kentän alapuolella näkyvään harmaaseen ruutuun. Jos et halua seurata kyseistä tuotetta väri ja kokotasolla, paina tässä kentässä F4 päästäksesi antamaan hinta- ja kappalemäärätiedot.

Värilistalla näytetään uutta mallia perustettaessa kaikki rekisteristä löytyvät värit. Mallille, jolle on jo aiemmin perustettuja (koodattuja) värejä, näytetään oletuksena värilistalla vain mallirekisteristä entuudestaan löytyvät värit. Värilistan sisällön saa vaihdettua toiminnolla F9 Kaikki värit kattamaan kaikki rekisteristä löytyvät värit.

Toim.väri 

Toimittajan väritunnus. Voidaan antaa, mikäli käytätte omaa värilajitelmaanne tai -tunnustanne, mutta haluatte tilaukselle näkyviin myös toimittajan käyttämän väritunnuksen. Mikäli käytössä erillinen ohjelman maksullinen toimittajan väri piirre, voidaan annettua toim.väri hyödyntää laajemmin mm. varastokyselyssä ja raporteilla. Toimittajan väri -toiminto on ohjelman maksullinen lisäpiirre ja siitä on oma ohjeensa.

Tyyppi 

Mikäli samaa mallia halutaan seurata tyypeittäin, voidaan tieto syöttää tähän kenttään. Käytetään esim. eri mitoituksissa ja farkuissa. Tällöin saman mallin joka tyypille tehdään omat tilausrivit ja jokaiselle tyypille muodostuu oma koodi

Kokolajitelma 

Kenttään syötetään sen kokolajitelman tunnus, joka mallille halutaan. Kokolajitelmat ylläpidetään erikseen kohdasssa F3 Perustiedot / Kokolajitelmat. Tiedon perusteella ohjelma lataa ko. kokolajitelmaan kuuluvat koot seuraavalle ruudulle.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.