Skip to main content
Skip table of contents

Esimerkki: uusi tuote varastoontulossa

Uuden tuotteen perustaminen voidaan tehdä myös suoraan tuoteperustiedoissa, kun käytössä on Tuotteen perustaminen ostotilauksessa ja varastoontulossa -parametrisointi. Tällöin tuotteen perustietoja ei syötetä varastoon tulon riveillä, vaan kun tuotenumero, jota ei ennestään löydy rekisteristä syötetään, ohjelma varmistaa että haluat perustaa tuotteen; kun painat Perustetaan ✓, avautuuTuotetiedot-ruutu, johon syötetään tuotteen tiedot ja EAN-koodi, ellei käytetä automaattikoodausta. Tuotetietojen tallentamisen jälkeen poistu kyseiseltä ruudulta ja palaa ostotilauksen riville syöttämään tilattu määrä.

 1. Syötä Tuotenumero (pakollinen tieto) ja paina Enter. 

 2. Syötä Ryhmä, jolle malli kuuluu (pakollinen tieto).

  • Jos tuoteryhmälle on määritetty alv, tulee rivin alv:ksi kyseinen tieto.

  • Tarkista ryhmätiedon antamisen jälkeen, että mallin alv-luokka on oikein.

 3. Syötä Tuotenimi (pakollinen tieto). Nimen tulisi olla mahdollisimman tarkka; voit lisätä halutessasi lisätietoja Kuvaus-kenttään.

 4. Syötä tuotteelle tarvittaessa Toimittajan tuotenumero, Varastopaikka, Sesonki ja Yksikkö. Tiedot voi täydentää tuotetietoihin myös jälkikäteen.

 5. Syötä tuotteelle tarvittaessa CN-nimike ja Alkup.maa.

 6. Tarkista, että tuotteen Ostohinnoittelun tyyppi (pakollinen tieto) on oikein. Keskihinnoittelu on yleisimmin käytetty hinnoittelutyyppi.

 7. Tallenna tiedot painamalla F4 Tallenna.

 8. Anna tuotteen hintatiedot.

  • Anna tarvittaessa riviä koskeva alennus %.

  • Huomaa, että jos etusivulla on annettu alennuksia, jo ne vaikuttavat ostohinnan laskentaan.

  • Voit antaa myös tuotteen tukkuhinnat, jos Tukkuhinnat-toiminto on käytössä.

  • Jos perustietoruudulla on valittu valuutaksi jokin muu kuin euro, niin tehdashinta tulee antaa kyseisessä valuutassa ja tällöin tulee huolehtia siitä, että valuutan kurssi on oikein perustiedoissa.

 9. Anna varastoon tuloutettava määrä.

  • Tuotteen tuloutushetken varastosaldo näkyy suoraan tuoterivillä.

 10. Kun olet antanut tarvittavat tiedot, jatka hyväksymällä rivi F4 Rivi valmis -painikkeella.

  • Tarkista ennen rivin hyväksymistä, että tuotteen perustiedot ja tuloutettava määrä ovat oikein. Rivin hyväksymisen jälkeen kyseiselle riville ei tule tehdä muutoksia tuotetietoihin eikä tuloutettavaan määrään, sillä osa tiedoista tallentuu mm. tuote/koodirekisteriin jo rivin hyväksymisen yhteydessä.

 11. Ohjelma pyytää tuotteelle koodin rivin hyväksymisen yhteydessä, mikäli tuotenumerona käytetään muuta merkkijonoa kuin EAN-koodia ja etusivun koodaustavaksi on valittu Manuaalinen. Jos koodaustavaksi on valittu Automaattinen ja tuotenumerona on käytetty EAN-koodia, joka ei ole vielä millään tuotteella käytössä, koodaa ohjelma automaattisesti tuotteelle kyseisen EAN-koodin käyttöön, muuten koodi määräytyy automaattisesti ohjelmaan määritetylle koodialueelle.

 12. Hyväksytty rivi siirtyy varastoon tulon yläosaan ja voit syöttää seuraavan tulorivin tiedot.

 13. Jos haluat määrittää uudelle tuotteelle hintatulosteet, palaa haluamallesi riville ja paina Hintatulosteet; tämä avaa ruudun tulosteiden määritystä varten

Muista tallentaa varastoontulo valmiiksi, kun olet syöttänyt loput tulorivit. Uudet mallit perustetaan tuoterekisteriin lopullisesti vasta tässä vaiheessa.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.