Skip to main content
Skip table of contents

Saldokysely

Saldokysely voidaan tehdä koska tahansa päivän aikana. Listalla näkyvät aiemmin haetut saldot.

Saldokysely-ruutu

Saldokysely voidaan määritellä noudettavaksi pankista automaattisesti aina pankkiyhteyden muodostuessa tai vain niin että saldo haetaan vain manuaalisesti.

F2 Tee kysely-toiminnolla ohjelma tuo vain käsiteltävän pankin saldon.

Ohjelma pyytää vielä varmistuksen yhteydenotosta.

Pankkiyhteyden varmistusruutu

Kun painat Kyllä, tulee näkyviin erillinen ilmoitus yhteydenotosta Cloud-palvelimeen. Voit poistua ruudulta painamalla Poistu.

Ilmoitus yhteydenotosta Cloud-palvelimeen

Toiminnon käyttö pitää sopia pankin kanssa.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.