Skip to main content
Skip table of contents

Global Blue tax free -lomakkeen tulostuminen ja merkinnät lomakkeelle

Lomakkeet (2 kpl) tulostuvat automaattisesti kassan kuittikirjoittimelle tai A4-tulostimelle. Tulostin määritetään käyttöönoton yhteydessä. Myyjän tulee täyttää asiakkaan kappaleeseen vain allekirjoitus ja pakettien lukumäärä. Paketit tulee sinetöidä Global Bluen ohjeiden mukaisesti.

Asiakkaalle annetaan tax free -lomake, johon liitetään alkuperäinen kuitti. Asiakas saa lomakkeita ja käyttämättömiä tuotteita (sinetöidyt paketit) vastaan lomakkeen osoittaman alv-palautuksen Global Bluen palautuspisteistä. Myymälään jää lomake, jossa lukee myymälän kopio.

Kuittikirjoittimelle tulostuvat lomakkeet

Alla esimerkit kuittikirjoittimelle tulostuvista lomakkeista.

  • Myyjä allekirjoittaa tax free -lomakkeen ja lisää pakettien lukumäärän.

  • Asiakas täyttää omat henkilötietonsa lomakkeeseen ja allekirjoittaa sen. Jos asiakkaalla on Global Blue -kortti, henkilötiedot täyttyvät automaattisesti. 

  • Sinettiin tulee viivakoodin kaksi viimeistä numerosarjaa.

  • Asiakas täyttää henkilötietonsa Fill in customer details -kohtaan

  • Asiakas laittaa alekirjoituksensa Customer signature -kohtaan

  • Myyjä laittaa allekirjoituksensa Retailer signature -kohtaan.

  • Myyjä täyttää pakettien lukumäärän No. of packages -kohtaan.

Asiakkaalle annettava lomake

Myymälän kopio

A4-tulostimella tulostuvat lomakkeet

Alla esimerkit A4-tulostimen lomakkeista.

  • Myyjä allekirjoittaa tax free -lomakkeen ja lisää pakettien lukumäärän.

  • Asiakas täyttää omat henkilötietonsa lomakkeeseen ja allekirjoittaa sen. Jos asiakkaalla on Global Blue -kortti, henkilötiedot täyttyvät automaattisesti.

Asiakkaalle annettava lomake

Myymälään jäävä lomake

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.