Skip to main content
Skip table of contents

Laskulista

Laskulista-raportilla saadaan listattua kaikki laskut tai suoritukset tietyltä aikaväliltä. Raportti voidaan rajata päivämäärävälillä, laskujen tapahtumanumeroilla, suoritusten tositenumeroilla tai toimittajatyypillä.

Laskulistan rajaukset

Laskulistalle tulostuu kunkin laskun tapahtumanumero, toimittaja, laskunumero, laskun päivä, eräpäivä, laskun summa ja laskun tila. Laskujen järjestys voidaan valita päivämäärän tai tapahtumanumeron mukaan.

Suorituslistalle tulostuu kunkin suorituksen tositenumero, laskun tapahtumanumero, toimittaja, laskunumero, laskun päivä, maksupäivä ja maksettu summa.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.