Skip to main content
Skip table of contents

Varastosiirtolähete

Varastosiirtolähete-toiminnossa voit hakea tulostettavaksi eri työasemilla tehtyjä viimeisimpiä varastolähetteitä. Toiminto on hyödyllinen esimerkiksi monimyymäläympäristössä, jossa tehdään varastotapahtumia (tuloja ja/tai varastosiirtoja) eri myymälöihin.

Lähetteiden tulostus -ruutu (ei koko- ja värilajitelmaa)

Varastosiirtolähetteen tulostaminen

  1. Määritä millä työasemalla tehtyjä lähetteitä haet tulostettavaksi. Ohjelma ehdottaa sen työaseman numeroa, jolta lähetteiden tulostus toiminto on käynnistetty.

  2. Määritä kuinka monta viimeisintä lähetyslistaa haetaan tulostettavaksi.

  3. Paina F3 Hae, niin ohjelma tuo esiin viimeisimpiä lähetteitä valitulla työaseman numerolla ja määrällä.

  4. Paina F4 Tulosta kun haluat tulostaa lähetyslistat esikatseluun tai suoraan kirjoittimelle.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.