Skip to main content
Skip table of contents

Myyntihintojen päivittäminen ostotilaukselta tuoterekisteriin

  1. Klikkaa Myyntihintojen päivitys -valintaruutu aktiiviseksi.

  2. Määritä toimittaja ja tilaus/tilaukset, joiden hintatiedot haluat päivittää kassalle ennen tuotteiden varastoontuloa.

  3. Paina F4 Valmis.

  4. Tuotteiden hinnat päivittyvät tilauksen mukaiseksi. Toimintoa käytetään, kun vanhojen tuoterekisteristä löytyvien tuotteiden hintatiedot halutaan päivittää tilaukselta jo ennen varastoontuloa.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.