Skip to main content
Skip table of contents

Varastoontulon perustiedot

Varastoontulon perustietoruutu

Varastoontulon perustietoruudun funktionäppäimet

Näppäintoiminto

Selitys

F2 Hae

Tuo näkyviin listan kenttään syötettävistä tiedoista. Jos kursori on painiketta painettaessa toimittajanumero -kentässä, aukeaa lista toimittajista. Jos kursori on tilausnumero -kentässä, aukeaa lista ostotilauksista.

F4 Rivit/Ei tilausta

Painikkeella päästään tuloutuksen rivitiedoille. Painikkeen nimi muuttuu sen mukaan, käytetäänkö toimituksen tulouttamisessa pohjana ostotilausta vai ei. Jos tilausnumeroa ei anneta, pyytää ohjelma painikkeen painamisen jälkeen vahvistusta sille, ettei tilausnumeroa haluta käyttää. Tällöin ohjelma ei siirrä varastoon tuloa tilauksiin. Voit siis seurata tilauksia pelkästään ennakkotilausten kannalta ja verrata ennakkotilauksia toteutuneisiin ostoihin. Mikäli ostotilaukset eivät ole käytössä, voi tilausnumeroksi antaa esim. lähetyslistan numeron jotta lähetyslistaa vastaavan tuloutuksen haku ohjelmasta on myöhemmin helppoa.

F5 Hintalaput 

Toiminnon avulla voidaan määrittää poikkeava tulostettavien hintalappujen määrä (oletuksena ohjelma tulostaa hintalaput tulokappaleiden mukaan) Ohjelma avaa ruudun, jolla voidaan määritellä kuinka monta lappua kustakin tuotteesta tulostetaan. Lisäksi voidaan antaa tulostuksen määräkerroin, mikäli samat laput halutaan tulostaa automaattisesti useampaan kertaan varastoon tulon yhteydessä. Esimerkiksi kenkiä hinnoitellessa voidaan määräkertoimeksi antaa 2, jolloin jokaisesta kenkäparista saadaan lappu kiinnitettäväksi kenkään sekä kenkälaatikkoon.

F7 OVT-lähete

 OVT = organisaatioiden välinen tiedonsiirto. Vaatii tavarantoimittajalta järjestelmän, joka mahdollistaa tiedonsiirron sähköisesti. Painike avaa listan toimittajalta sähköisesti siirretyistä lähetteistä, joista voidaan valita tuloutettavat.

F8 Hae tuote/malli

Painike avaa ruudun, jossa voidaan hakea tuote/mallinumeroa tallennetuista tilauksista. Katso myös Varastoontulon kohta Haku tuote/mallinumerolla.

F10 Poistu

Poistuu varastoontulosta.

Varastoontulon perustietoruudun kentät

Kenttä

Selitys

Toimittaja

 Toimittajanumero, jonka tavaraa toimitetaan. Numero voidaan syöttää kenttään suoraan tai se voidaan hakea listalta.

Tieto on pakollinen.

Tilausnumero

 Mikäli tuloutuserästä on olemassa ostotilaus, syötetään kenttään tilauksen numero. Vaihtoehtoisesti tilaus voidaan hakea listalta. Mikäli ostotilaukset eivät ole käytössä, voidaan tilausnumeroksi syöttää esim. lähetyslistan numero. Tällöin lähetyslistaa vastaavan tuloutuksen haku ohjelmasta on myöhemmin helppoa, sillä toimitukset tallentuvat myös tilauskantaan tilauslistalle annetulla numerolla.

Seuraavien kenttien tiedot tulevat oletuksena ostotilaukselta, mikäli pohjana käytetään ennakkoon syötettyä ostotilausta.

Myymälä

Sen myymälän numero, jota tuloutus koskee. Kun tehdään varastoon tulo ilman ostotilausta, tulee kenttään oletuksena se myymälä, jonka työasemalla varastoon tuloa tehdään.

Tieto on pakollinen.

Tilauspäivämäärä

Ohjelma ehdottaa kenttään kuluvaa päivää ja se voidaan tarvittaessa muuttaa. Kyseessä on tilauspäivä. Varsinainen toimituspäivä jolle tuloutus tehdään, määritetään varastoon tulon rivillä.

Ostaja

Mikäli yrityksessä on ostajaseuranta käytössä, syötetään kenttään ostajan numero. Numerot ylläpidetään kohdassa F7 Perustiedot / Henkilöt. Ostajan henkilönumero on annettava aina tilaukselle, mikäli halutaan tulostaa ostoraportteja myös ostajittain.

Tehdashinta 

Tehdashinnan verollisuuden määritys vaikuttaa ohjelmassa käytetyn ostohinnan laskentaan. Veroton/verollinen tieto tulee oletuksena toimittajan perustiedoista ja se voidaan tarvittaessa muuttaa varastoon tulossa, jolloin se muuttuu vain kyseiseen tuloutukseen. Täppä määritellään sen mukaan ilmoittaako toimittaja tehdashinnat verottomina vai verollisina. . Jos täppä on kohdassa veroton, lisää ohjelma ostohintaan alv:n osuuden. Tehdashinnan verotietoa ei voi ko. tuloutuserään myöhemmin enää vaihtaa, joten varmistu siitä että tieto on oikein.

Alv-luokka

Ohjelma tarjoaa oletuksena liiketietoihin määritettyä alv%, tarvittaessa arvo voidaan muuttaa alasvetovalikosta. Tässä tehty alv-luokan määritys koskee koko toimitusta siinä perustettavien uusien tuotteiden oletus alv:n osalta. Lisäksi alv-määrityksen voi tehdä toimituksen rivitiedoilla myös rivikohtaisesti. Mikäli tuloutetaan tuoterekisterissä ennestään olevia tuotteita, ei tässä tehty alv-luokan määritys vaikuta niiden veroluokkaan.

Toimitusasiakas 

Ostotilaukselle määritetty toimitusasiakas tulostuu pystymallisen ostotilaustulosteen toimitusosoitteeksi, tieto voidaan vaihtaa, muuttaa tai poistaa varastoontulossa kirjatulle toimittamattomalle tai jälkitoimituksessa olevalle tilaukselle. Jos ostotilaustoiminto ei ole käytössä, näkyy annettu toimitusasiakastieto vain varastoontulon perusruudulla informatiivisena tietona.

Toimitusaika

 Ostotilaukselle määritetty toimitusaika. Jos tilausta ei ole ennestään olemassa, tulee kenttään oletuksena kuluva päivä. Tieto on informatiivinen, eikä sillä ei ole vaikutusta varastoon tulon riveillä näkyvään tulopäivään, jolla toimitus tallentuu varastoon. Kenttä on näkyvissä vain silloin, kun käytetään Tekson kappaletavarapuolen ominaisuuksia.

Viite

 Kenttään voidaan lisätä informatiivista tietoa, esim. toimittajan käsittelijän nimi tms. muuta hyödyllistä tietoa. (maks. 30 merkkiä). Annettu viite näkyy myös ostotilauksella sekä tulostuu pystymalliseen ostotilaustulosteeseen.

Arvonsiirto

 Osoittaa kuinka monen päivän kuluttua toimituspäivästä laskun maksuehdot alkavat. Tieto tulee oletuksena toimittajan perustiedoista ja se voidaan tarvittaessa muuttaa, jolloin se muuttuu vain ko. toimitukseen.

Toimitusehto 

Toimittajan toimitusehto. Tieto tulee oletuksena toimittajan perustiedoista ja se voidaan tarvittaessa muuttaa, jolloin se muuttuu vain käsittelyssä olevalle tilaukselle. Toimitusehdot ylläpidetään kohdassa F7 Perustiedot / Toimitusehdot.

Toimitustapa

Toimittajan toimitustapa. Tieto tulee oletuksena toimittajan perustiedoista ja se voidaan tarvittaessa muuttaa, jolloin se muuttuu vain käsittelyssä olevalle tilaukselle. Toimitustavat ylläpidetään kohdassa F7 Perustiedot / Toimitustavat.

Ennakkoalennus 

Alennus, jonka toimittaja myöntää ennakko-ostoista.

Kenttään syötetty tieto vaikuttaa ostohinnan laskentaan.

Tieto tulee oletuksena toimittajan perustiedoista ja se voidaan tarvittaessa muuttaa, jolloin se muuttuu vain ko. toimitukseen.

Mikäli ennakkoalennus on annettu, huomioi ohjelma sen tuotteen ostohintaa laskiessaan; esimerkiksi jos tilauksella tilataan uusi tuote/malli, jonka veroton tehdashinta on 10.00, alv-prosentti 22 ja tilauksen etusivulla on määritetty 5% ennakkoalennusta, tulee tuotteen verolliseksi ostohinnaksi 11,59 (laskenta 10,00x1,22x0,95).

Jos seuraavalla toimituksella erästä ei saada enää alennusta, niin ennakkoalennusta ei määritetä toimitukselle ja varastoon tulon rivillä tehdashinta vaihdetaan tarvittaessa toimituslähetteen mukaiseksi. Tehdashinta tulee muuttaa esimerkiksi silloin, jos aiemmin ostettu halvempi erä on jo tuloutettu varastoon jolloin tuotteen perustiedoista tai edelliseltä tilaukselta tuleva hintatieto* on halvempi kuin millä ilman ennakkoalennusta toimitettava erä on.

*Käyttöönotossa on määritelty haetaanko tilaukselle hinnat tuote/mallitiedoista vai edelliseltä tilaukselta.

Ennakkoalennus koskee koko toimituksen rivejä. Tieto tulee antaa heti uutta toimitusta syötettäessä. Jälkitoimituksessa olevien tai kokonaan toimitettujen tilausten ennakkoalennustietoa ei saa jälkikäteen muuttaa.

Määräalennus

Toimittajan lupaama vuosialennus. Kenttään syötetty tieto vaikuttaa ostohinnan laskentaan kuten ennakkoalennus (ks. kohta ennakkoalennus). Tieto tulee oletuksena toimittajan perustiedoista ja se voidaan tarvittaessa muuttaa, jolloin se muuttuu vain ko. toimitukseen. Tieto tulee antaa heti uutta toimitusta syötettäessä. Jälkitoimituksessa olevien tai kokonaan toimitettujen tilausten ennakkoalennustietoa ei saa jälkikäteen muuttaa.

Valuutta

Määrittelee missä valuutassa toimittaja ilmoittaa tehdashinnat. Kentän ollessa tyhjä käsittelee ohjelma tehdashinnan euroina. Jos kenttään on valittu jokin valuutta, syötetään tehdashinta tässä valuutassa ja ohjelma laskee euromääräisen ostohinnan automaattisesti valuuttaperustietoihin määritetyn kurssin mukaisesti. Kentän käyttö edellyttää siis valuuttakurssien ylläpitoa kohdassa F7 Perustiedot / Valuutat. Valuuttatieto tulee oletuksena toimittajan perustiedoista ja se voidaan tarvittaessa muuttaa, jolloin se muuttuu vain ko. toimitukseen.

Tuontikustannukset

 Ulkomailta tuotavan tavaran yhteenlaskettu kustannusten prosenttiosuus tilauksen alkuperäishinnasta. Jos kenttään on syötetty prosenttiarvo, lisää ohjelma tuontikustannusten osuuden ostohintaan jokaiselle riville. Tieto tulee oletuksena toimittajan perustiedoista ja se voidaan tarvittaessa muuttaa, jolloin se muuttuu vain käsittelyssä olevalle uudelle tilaukselle.

Tuontikustannukset voidaan antaa myös euroina vaihtamalla prosentin kohdalla oleva täppä euro-kohtaan. Tällöin tilauksen euromääräinen kokonaistuontikustannus annetaan samaan kenttään, johon prosentti syötettäisiin. Ohjelma jyvittää euromääräiset tuontikustannukset ostohintoihin rivien ostohintojen sekä toimitettavien kappaleiden suhteessa. Jos toimintoa käytetään, muuttuu ostohinta jo tallennetuille riveille uusia rivejä lisätessä tuontikustannusten mukaan. Jos Hinnoittelu-valinta on pällä, ohjelma hinnoittelee myös jo syötettyjen rivien myyntihinnan uudelleen rivin ostohinnan muuttuessa katteella tai kertoimella joka alun perin rivillä on annettu (uudelleen hinnoiteltaessa myyntihinta pyöristetään, joten kate% ei ole välttämättä eksaktisti sama kuin alun perin).

Hinnoittelutoimintoa ei suositella käytettäväksi varastoontulossa, jossa ei ole ostotilausta pohjalla.

Tuontikustannukset-tieto tulee antaa heti uutta toimitusta tehtäessä. Tuontikustannuksia ei voi lisätä jälkikäteen kokonaan toimitetulle tilaukselle, joten voit käyttää tuontikustannuksia ilman ostotilausta vain kun teet koko toimituksen kerralla.

Ostotilauksen kautta tehdylle aiemmin kirjatulle toimittamattomalle/jälkitoimituksessa olevalle tilaukselle voi lisätä jälkikäteen (tilauksen rivien tallentamisen jälkeen) tuontikustannukset, tällöin ohjelma kohdistaa kustannuslisän toimittamattomille riveille (myös osittain toimittamattomille).

Lähetysmaa

Tilauksen lähetysmaa. Tieto tulee oletuksena toimittajan perustiedoista lähetysmaa kentästä ja se voidaan tarvittaessa muuttaa, jolloin se muuttuu vain ko. toimitukseen. Mikäli käytössä on Intrastat –tilastointi, tieto on pakollinen Intrastatissa raportoitavien tuloutusten osalta. Lähetysmaa annetaan kansainvälisenä maatietona. Lista maakoodeista löytyy toimittajatiedoista maakoodi-luettelosta ja varastoontulon etusivulta lähetysmaa kentän vierestä.

Kuljetus

Käytetään vain tuloutuksissa, jotka raportoidaan Intrastat –tilastoinnoissa, näiden osalta kyseessä on pakollinen tieto. Alasveto-valikosta on valittavissa tilauksen kuljetusmuoto. Tieto näkyy Intrastat tilastoinnin raportilla kentässä kuljetusmuoto.

Koodaustapa

Valinnalla ilmoitetaan, syötetäänkö tuotteille eankoodit vai käytetäänkö Tekson generoimia koodeja. Automaattinen tarkoittaa, että Tekso muodostaa koodit toimituksen tallennuksen yhteydessä. Jos käytetään manuaalista koodaustapaa, pyytää ohjelma rivin tallennuksen yhteydessä syöttämään tuotteen eankoodin.

EAN-koodit

Valinnalla ilmoitetaan, tulostetaanko myös sellaisten tuotteiden osalta hintalappuja, joilla on toimittajan EAN-koodi

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.