Skip to main content
Skip table of contents

Muutokset ja kehitykset

Alkuperämaa hintalapuissa

Alkuperämaa on nyt mahdollista lisätä hintalappuihin.

Click & Collect -viivakoodien tulostus Epson-kuittikirjoittimella

Epson-merkkisella kuittikirjoittimella on nyt mahdollista tulostaa Click & Collect -viivakoodeja

Finvoice-aineiston tuki Factoring-laskutukseen

Asiakkaille on mahdollista määritellä asiakastiedoissa sekä Factoring-laskutuksen että verkkolaskutuksen käyttö. Kyseessä ovat erikseen parametroitavat maksulliset lisäpiirteet; ota tarvittaessa yhteyttä Solteqin asiakastukeen.

Fiskaalitiedot kuiteissa

Teksoon on tehty tuki ja integraatio Saksan ja Tšekin fiskalisointivaateisiin.

Ilmoitus kassamyynnin päivämäärästä

Linjakassaa käytettäessä kassaohjelma ei kysy myynnin jälkeen myyjänumeroa, vaan menee suoraan seuraavalle kuitille. Mikäli kassaohjelmasta ei ole poistuttu riveiltä myyjänumeron syöttöön painamalla F10 Poistu, tai kassaohjelmaa ei ole suljettu päivän päätteeksi tai ennen seuraavan päivän myyntiä, niin myynnit kirjautuvat sille päivälle milloin myyntirivit on alunperin avattu. Myyntipäivä kassalla voi olla myös eri kuin kuluva päivä, mikäli päivämäärää on vaihdettu F3 Päivä -painikkeella. Nyt kassaohjelma antaa erillisen ilmoituksen, mikäli kassan aika on eri kuin Windows-käyttöjärjestelmän aika.

ISO20022 XML B2C -uudistukseen liittyvä viitesuoritus

Yrityksesi on mahdollista valita pankin kanssa tehtävissä sopimuksissa uudempi XML-viitesuoritus, vaihtoehtona entisen KTL-aineistomuodon tilalle.

Keskitetyt numeroalueet myynti- ja ostoreskontrassa

Työaseman ollessa online-tilassa ohjelma käyttää jatkossa myynti- ja ostoreskontran numeroalueita keskitetysti

Mikäli työasema on offline-tilassa ja se ei pysty hakemaan keskitetysti numeroaluetta , se kysyy käyttäjältä käytetäänkö työasemakohtaista numeroaluetta? Mikäli käyttäjä painaa Kyllä-painiketta, tulee esim. laskulle poikkeava laskunumero, koska se on työasemakohtainen. Mikäli tätä ei haluta (numeroalueiden eheyden pysymisen takia) niin vastataan Ei. Kun yhteys koneelta ulospäin korjataan ja kone on taas online-tilassa, käyttää ohjelma jälleen keskitettyä numerointia.

Tämä vaikuttaa seuraaviin toimintoihin:

Loppusumma-alennuksen käsittely palautustilanteissa

Palautuskäsittely on mahdollista määrittää toimimaan siten, että alkuperäiselle kuitille annettu loppusumma-alennus kohdistuu palautettaville riveille rivialennukseksi. Kyseinen toiminto on erikseen määritettävä lisäpiirre; ota tarvittaessa yhteys Solteqin asiakastukeen.

Maksutapojen lisäys

Muu maksu -valikkoon on mahdollista määritellä 12 erilaista maksutapaa. Maksutavat määritellään Solteqin toimesta asennuksen yhteydessä.

MobilePay-maksut kassaraporteissa

Kun MobilePay-maksutapa on myymälässä käytössä, näytetään kyseisten maksujen tiedot nyt myös kassaraportin Korttimaksut-osiossa.

Myymälä ostotilausten toimitusosoitteena

Ostotilauksen tulostamisessa toimitusosoite on muutettu siten, että vakiona on Myymälä, ei Pääliike/Päämyymälä.

Lisäksi kun maakoodia ei ole annettu, oletuskielenä on Suomi.

Myymäläkohtaiset tuotteen minimi- ja maksimiarvot monimyymäläympäristössä

Monimyymäläympäristössä on mahdollista käyttää myymäläkohtaisia tuotteiden minimi- ja maksimiarvoja ostotilauksia tehtäessä.

Myyntireskontran suoritusten virhelistan sisällön kehitys

Myyntireskontran Lasku.vir-ruudulla näytetään pankkisuoritukset, jotka eivät ole kohdentuneet Tekson myyntireskontraan. Aiemmin laskujen virheelliset suoritukset näkyivät myyntireskontrassa vain sillä työasemalla josta pankkiyhteys oli otettu. Ympäristössä jossa pankkiyhteyksiä otettiin vain yhdellä työasemalla näkyi kaikki virheilmoitukset, mutta jos useammalla työasemalla otettiin pankkiyhteyksiä niin toinen työasema ei nähnyt kyseistä virhelistaa. Muutoksen jälkeen kaikilla työasemilla on mahdollista tarkastaa myyntireskontran virhelista, sillä kyseiset virheet kirjataan keskitettyyn tietokantaan.

Laskujen järjestys ostoreskontran laskujen syötössä

Kun avaat ostoreskontran Laskujen syöttö -näkymän ensimmäisen kerran ohjelmistopäivityksen jälkeen, sinun tulee valita listataanko laskut tapahtumanumeron vai laskun numeron perusteella. Jos haluat vaihtaa järjestystä myöhemmin, saat avattua Asetukset-ruudun painamalla Alt ja A.

Mikäli laskua syöttäessä Tekso on offline-tilassa, ohjelma antaa tästä ilmoituksen. Tällöin laskujen numeroinnissa käytetään työasemalle asetettua numeroaluetta.

Laskuvlog-tulosteen järjestys

Lokitiedosto-toiminnossa Laskuvlog-tulosteen järjestys on muutettu laskevaksi päivämäärän mukaan.

Lisärivit vuokratilausten tulosteille

Lisärivit tulevat nyt mukaan vuokratilausten tulosteille.

Optimointeja tuotesanoman muodostuksessa

Monimyymäläympäristöä koskien verkkokauppaintegraation tuotesanoman muodostukseen on tehty optimointeja: tietyissä tilanteissa muodostettiin aiemmin ylimääräisiä tuotesanomia verkkokaupalle monimyymäläympäristössä.

Osto- ja myyntitilauksen avaamisen esto eri työasemilla

Osto- ja myyntitilauksen avaaminen eri työasemilla samaan aikaan replikoivilta työasemilta on nyt estetty.

Parannuksia saldotietojen hakuun

Saldotietojen haku on mahdollistettu optimoidusti suoraan varastosaldo-tietokannasta. Muuttuneiden saldotietojen tunnistamisessa hyödynnetään saldomuutoksen aikaleimatietoa.

Verkkokauppaintegraatioissa tai muissa saldotietoa tarvitsevissa integraatioissa tämä kehitys mahdollistaa teknologiamuutoksen sanomaliikenteestä API-rajapintaan ja nopeuttaa saldotiedon hakuja.

Saman mallin käsittelyn esto yhtäaikaisesti ostotilauksella, varastoontulossa ja/tai mallitiedoissa

Kun samalla työasemalla samaa mallia yritetään käsitellä ostotilauksella, varastoontulossa ja/tai mallitiedoissa, käsittely on estetty ja ohjelma antaa ilmoituksen: Tuotetta käsitellään tällä työasemalla toisessa ohjelmassa.

SQL Server 2019 -tuki Subscriberille

SQL Server version 2019 tuki on lisätty Subscriberille. Kehitämme Tekson ominaisuuksia jatkuvasti, ja pyrimme tukemaan uusimpia SQL-versioita.

Täydennysraportin toimivuus replikoivilla työasemilla

Täydennysraportti on refaktoroitu toimimaan paremmin replikoivilla työasemilla. Mikäli sitä käytettiin samanaikaisesti monilla työasemilla noutamaan täydennettäviä tuotteita viimeisestä noutohetkestä alkaen, ei se toiminut välttämättä aina oikein.

Mikäli Tämä päivä kokonaan -valinta ei ole aktiivisena, tällöin raportille tulevat tiedot saadaan vain siitä asti, milloin edellinen kuluvan päivän tulostus on otettu. Tällöin raportilla näkyy myös, miltä aikaväliltä raportti on hakenut tapahtumat (pienin ja suurin aikaleima, mitkä kuiteista löytyvät), jolloin on helpompi myös nähdä, onko samalla työasemalla suoritettu ajo hetkeä aikaisemmin.

Vahvistetun tilauksen asettaminen jälkitoimitukseen

Kassan Web-keräily -toimintoon on lisätty mahdollisuus asettaa vahvistettu tilaus suoraan jälkitoimitukseen; tämä tehdään painamalla F6 Aseta jälkitoimitukseen -painiketta kun olet hakenut keräiltävän tilauksen.

Varauksien kohdistus oikealle varastolle

Mikäli Myyntitilaus-toiminnossa tilauksen tyyppi on tarjous, järjestelmä suorittaa varaston tarkistuksen; jos tarjous on tehty verkkokaupasta, myyntitilaus tallentuu verkkokaupan myymälänumerolle, mutta varattu saldo ja saldo toimituksesta kirjautuvat verkkokaupalle määritetylle varastolle.

Varastokuittitulosteen nimikentän laajennus

Varastosiirtolähetteelle ja varastotapahtumakuitille on tehty nimikentän pidennys; uusi pituus on 40 merkkiä.

Varastopaikkatiedot monimyymäläympäristössä

Monimyymäläympäristössä on mahdollista käyttää myymäläkohtaisia varastopaikkoja; varastopaikkojen määritykset tehdään tuotteen tiedoissa.

Muutos koskee seuraavia toimintoja:

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.