Skip to main content
Skip table of contents

Vaihtolaitteen vastaanotto myyntitilauksessa

Vaihtolaitteita voidaan vastaanottaa myyntitilausten kautta, mikäli kyseinen toiminto on käytössä.

Painamalla F2 Myyntivalikko voit tarkistaa, onko toiminto käytössä. Jos toiminto on käytössä, niin kohdasta 2. löytyy Myyntitilaukset. Muutoin kohdassa 2. on Kassaraportti.

 1. Paina F9 Vaihtolaite myyntitilauksen rivitietonäkymässä. Vaihtolaite-ruutu avautuu.

 2. Syötä vaihtolaitteelle tiedot:

  • Nimike

  • Ryhmä

  • Ostohinta (asiakkaalle vaihtolaitteesta hyvitettävä summa)

  • Myyntihinta, jolla vaihtolaite pyritään myymään eteenpäin.

 3. Paina F4 Tallenna. Vaihtolaitteen ostohinta kirjaantuu myyntitilauksen riveille negatiivisena; asiakasta hyvitetään tällä summalla. Vaihtolaitteen osto näkyy myyntitilauksen rivillä tunnuksella V.

 4. Voit lisätä samalle myyntitilaukselle myytäviä tuotteita, jolloin vaihtolaitteen osto vähentää ostoarvon verran myyntitilauksen loppusummaa.

 5. Kun kaikki rivit on syötetty, päätä myyntitilaus painamalla F6 Valmis.

 6. Myyntitilauksen toimitus kannattaa tehdä kassaohjelman kautta, jotta vaihtolaitteen ostosta saadaan asiakkaan kuittaus; Toimitus tehdään kuten normaali myyntitilauksen toimitus.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.