Skip to main content
Skip table of contents

Inventoinnin tuloksen tarkastaminen raporteilta ja tapahtumaselailusta

Voit tarkastella syötettyjä inventointitapahtumia

Inventoinnin syötön jälkeen, ennen inventoinnin päivitystä tulee tarkastaa, että siirto- ja inventointieroraportin inventoidut kappaleet vastaavat toisiaan ja että inventoitu kappalemäärä on realistinen.

Huomioi, että tässä tarkastuksessa oleva eroraportti tulee ottaa koko inventointirajausta koskien ja että raportille ei tule tehdä valintaa Vain ne mallit, joilla on eroja.

Siirto- ja inventointieroraportti kannattaa myös tallentaa PDF-muotoon, jotta niihin voi tarvittaessa palata. Eroraporttia ei saa otettua enää inventoinnin päivityksen jälkeen. Kirjanpitäjältä kannattaa tarkistaa mitkä raportit hän haluaa inventointia koskien.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.