Skip to main content
Skip table of contents

Zalando

Zalando on muodin sekä lifestyle-tuotteiden verkkokauppa, joka on mahdollista integroida Teksoon Solteq Connectorin avulla.

Alla olevassa taulukossa on kerrottu integraation perusperiaatteista. Kyseessä on erikseen parametroitava maksullinen lisäpiirre; ota tarvittaessa yhteyttä Solteqin asiakastukeen.

Siirrettävä tieto

Siirtosuunta

Huomioitavaa

Saldotiedot

Tekso → Zalando

Kerran päivässä kaikki, muutokset ajastetusti.

Saldotiedot haetaan keskitetystä Tekso-tietokannasta, josta löytyy kaikkien myymälöiden ajantasainen saldotieto. 

Tekson parametrilla ohjataan mitkä myymälät tuottavat ja mistä tuoteryhmien tuotteista tuotetaan saldotietoja Zalandon tarpeisiin.

Integraatio osaa tunnistaa muuttuneet saldotiedot ja välittää päivän mittaan Zalandoon sen haluamalla formaatilla muuttuneet tiedot sovitun syklin mukaisesti sekä kerran päivässä lähettää kaikkien rajattujen myymälöiden saldot.

Tilaukset

Zalando → Tekso

Saldon varaukset ja varauksen purku:

  • Zalandosta saadaan tieto tilauksen tiloista, ja silloin kun tilaus on tehty Zalandossa, se ohjataan tiettyyn myymälään, jossa se varaa tilauksen tuotteet saldojen osalta.

  • Teksossa tuotteet näkyvät varattuina ja vähentävät tuotteiden vapaata saldoa.

  • Tämä operaatio toimii reaaliaikaisesti ja käyttää myymälän Tekso Web Serveriä. Jos Zalandossa esim vaihdetaan myymälää tai perutaan tilaus, toimitaan samoin mutta palautetaan tuotteet saldoille eli puretaan saldon varaus.

Myynti ja palautukset:

  • Zalandossa toteutunut myynti muodostaa haluttuun myymälään kohdentuvan myyntisanoman.

  • Toteutunut myynti suorittaa myös tuotteen saldovarauksen purun. Samoin toimitaan mahdollisten palautusten osalta, jolloin lähetetään Zalandon ohjaamaan myymälään tai keskusvarastoon (Tekso) palautuskuitti, joka palauttaa sen mukaisesti tuotteet saldoille.

  • Palautukset on mahdollista tuoda myös reklamaatiopalautuksina, jolloin tuote ei palaudu saldoille mutta vähentää toteutunutta myyntiä

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.