Skip to main content
Skip table of contents

Rivitietojen syöttäminen Toimittaja-, Ryhmä-, Tuotejoukko- tai Kaikki-tyypin kampanjalle/hinnastolle

  1. Määritä rivin tyyppi, eli onko kyse toimittaja- vai ryhmäkohtaisesta kampanjasta.

  2. Syötä rivityypistä riippuen toimittaja/ryhmätieto/tuotejoukko, jolle teet kampanjan/hinnaston; voit hakea tämän myös painamalla F7 Lista.

  3. Rivityypeille Ryhmä, Tuotejoukko ja Kaikki on mahdollista tehdä lisärajauksia sesongin, asiakasryhmän ja asiakastyypin mukaan. Rivityypille Toimittaja voidaan tehdä lisärajaus myös ryhmän mukaan.

  4. Määritä toimittajan/ryhmän/tuotejoukon alennusprosentti (kampanjahinta voidaan antaa vain jos kyse on pakettityyppisestä rivistä.)

  5. Mikäli kyseessä on pakettikampanja, syötä paketin tiedot (katso lisätietoja sivulta Pakettikampanjat).

  6. Tallenna rivin tiedot painamalla F4 Tallenna.

  7. Syötä halutessasi seuraavat kampanjarivit rivin tallennuksen jälkeen painamalla F3 Uusi.

  8. Kun kaikki rivit on tallennettu, voit poistua rivien syötöstä poistua painamalla F10, jolloin kampanjan rivit päivittyvät myös pääruudulle. Kun poistut kampanjoiden ylläpidosta painamalla F10, kysyy ohjelma halutaanko tulostaa aktivoidut hintatulosteet. Tulosteet voidaan tulostaa myös myöhemmin Tuoteperustietojen kautta.

Esimerkki ryhmäkohtaisesta kampanjarivistä, joka on rajattu asiakasryhmälle 1. Alennus annetaan prosenttina, kun kyseessä on ei-pakettikampanja.

Esimerkki toimittajakohtaisesta kampanjarivistä: kaikista toimittajan 1 tuotteista saa 10% alennusta.

Esimerkki: alennus on rajattu koskemaan toimittajan 1 tuotteita, jotka kuuluvat alaryhmään 1000.

Toimittajan lisärajauksen voi antaa miltä tahansa ryhmätasolta; ryhmätason valinta tehdään rivityypin alasvetovalikosta. Alennus annetaan prosenttina kun kyseessä on ei-pakettikampanja.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.