Skip to main content
Skip table of contents

Uuden tuotteen perustaminen

Mikäli olet perustamassa vaihtuvapainoista tuotetta tai vaakatuotetta, katso Vaihtuvapainoiset tuotteet tai Vaakatuotteet.

  1. Aloita uuden tuotteen perustaminen painamalla F3 Uusi.

    • Jos F3 Uusi -painiketta ei paineta ja Tuotenumero-kenttään syötetään tai luetaan viivakoodilukijalla tuotenumero, jota ei ennestään järjestelmässä ole, kysyy ohjelma avataanko uusi tietue. Mikäli painat näppäinyhdistelmää Alt + F3, ehdottaa ohjelma tuotenumeroksi ja koodiksi seuraavaa koodia (tarkistusnumeron kanssa) Tekson koodinumeroavaruudesta.

    • Mikäli tuotenumeroksi luetaan viivakoodilukijalla numero, joka on jo perustettu, kysyy ohjelma halutaanko siirtyä tähän tuotteeseen. Samanlainen ilmoitus tulee, mikäli tuotenumeroksi annetaan jollekin toiselle tuotteelle tallennettu koodi tai lisäkoodi. Näin on estetty saman tuotteen perustaminen useampaan kertaan.

  2. Kun olet syöttänyt tiedot tarvittaviin kenttiin, tallenna uusi tuote painamalla F4 Tallenna. Katso myös kohdat Tärkeimmät kentät ja Välilehdet.

Tuotetietoihin päivittyvät myös automaattisesti ostotilausten tai varastoontulon kautta perustetut uudet tuotteet, joten tuotteiden perustaminen etukäteen ei ole välttämätöntä.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.