Skip to main content
Skip table of contents

Tilaraportti 

Tilaraportin avulla saadaan raportoitua myyntitilaukset tilauksen tilan mukaan. Raportille tulostuu tilauskohtaisesti tilausnumero, asiakasnumero ja nimi, tilauspvm, tilattu summa, toteutunut summa, laskutettu summa sekä tilauksen tilatieto. Yhteensä riville summataan raportoitavien tilausten määrä ja tilattujen, toteutuneiden sekä laskutettujen summa yhteensä. Tilaraportti voidaan rajata koskemaan tiettyä tilausnroa.

Tilaraportti-ruutu


Esimerkki tilaraportille tulostuvista tiedoista

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.