Skip to main content
Skip table of contents

Maksupäätteiden ongelmatilanteiden selvittäminen

Tilanteissa, joissa yhteys päätteeseen on katkennut ja päätteellä on tehty maksu loppuun, kassaohjelma ilmoittaa yhteyden katkeamisesta ja tapahtumaa haetaan päätteeltä. Jos tapahtuma löytyy kun päätteeseen saadaan yhteys, niin maksu menee automaattisesti loppuun.

Jos maksupääte ei toimi, valitse alla olevista vaihtoehdoista ne ohjeet, mitkä sopivat parhaiten kyseiseen tilanteeseen. Ota tarvittaessa yhteyttä jälleenmyyjään, ja ilmoita yhteydenotossasi kaikki tarvittavat tiedot, jotta ongelma voitaisiin ratkaista mahdollisimman nopeasti.

Ongelma

Korjaavat toimenpiteet

Jälleenmyyjän tarvitsemat tiedot

Maksupääte vaikuttaa olevan rikki

Yritä käynnistää maksupääte uudelleen. Jos pääte menee pois päältä kesken lähimaksamisen tai ei tulosta kuittia, tarkista ensin että päätteeseen on kytketty oikeanlainen virtajohto. Mikäli käytät alkuperäistä virtajohtoa, koeta vaihtaa se toiseen. Tämä koskee myös tilanteita, joissa päätteen akku on tyhjä.

Jos pääte ei toimi virtajohdon tarkistamisen jälkeenkään, tai on vahingoittunut (näyttö näyttää tällöin tyypillisesti Out of order – Tampered state), palauta se päätteen valmistajalle.

Ota yhteyttä jällenmyyjään, ja liitä yhteydenottoon Jälleenmyyjän tarvitsemat tiedot -sarakkeessa listatut tiedot.

 • MAC-osoite (päätteen alaosassa ja Poplapayn verkkotyökaluissa)

 • Aikaleima

 • Miten ongelma ilmenee?

 • Mitä päätteen näytössä lukee?

Maksut eivät mene läpi

Yritä käynnistää maksupääte ja reitittimet uudelleen. Tarkista, että päätteen internet-yhteys toimii. Tarkista menevätkö korttimaksut läpi tietyillä korteilla tai tiettyjen pankkien korteilla läpi, vai esiintyykö ongelma kaikkien korttien kohdalla.

Voit myös tarkistaa Poplapayn statussivulta, esiintyykö ongelma muuallakin kuin omassa järjestelmässäsi.

Jos ongelma esiintyy ainoastaan tietyllä päätteellä, ota yhteyttä jälleenmyyjään, ja liitä yhteydenottoon Jälleenmyyjän tarvitsemat tiedot -sarakkeessa listatut tiedot.

Ensimmäinen maksu ei mene läpi

Tarkista että asetukset ovat kunnossa, verkko toimii, ja hankintasopimus (kuten Nets) on aktiivinen.

Yritä käynnistää maksupääte uudelleen.

Jos maksu ei mene edelleenkään läpi, ota yhteyttä jälleenmyyjään, ja liitä yhteydenottoon Jälleenmyyjän tarvitsemat tiedot -sarakkeessa listatut tiedot.

Maksupääte käynnistyy ja toimii hitaasti

Maksupääte voi käynnistyä hitaasti jos verkkoyhteys on huono. Tämä voi myös näkyä viiveenä maksun varmistamisessa tai muissa maksamiseen liittyvissä vaiheissa.

Kokeile, auttaako maksupäätteen siirtäminen eri paikkaan ongelmassa.

Jos verkkoyhteys toimii ongelmattomasti ja epäilet että ongelma johtuu jostakin muusta syystä, ota yhteyttä jälleenmyyjään, ja liitä yhteydenottoon Jälleenmyyjän tarvitsemat tiedot -sarakkeessa listatut tiedot.

Maksupääte jää “jumiin” uudelleen käynnistettäessä.

Jos maksupääte alkaa “jumittaa” kun sitä uudelleenkäynnistetään, eikä uudelleen käynnistäminen etene, yritä vielä käynnistää laite uudestaan. Mikäli tästä ei ole apua, pääte on luultavasti vaihdettava.

Ota yhteyttä jälleenmyyjään, ja liitä yhteydenottoon Jälleenmyyjän tarvitsemat tiedot -sarakkeessa listatut tiedot.

 

 • MAC-osoite (päätteen alaosassa ja Poplapayn verkkotyökaluissa)

 • Aikaleima

 • Miten ongelma ilmenee?

 • Mitä päätteen näytössä lukee?

 • Mikäli sait ongelman poistumaan, miten sait tämän aikaiseksi? Miten pian ongelma toistui?

3G-verkko ei toimi kunnolla

Kokeile siirtää päätteen paikkaa, ja katso toimiiko pääte paremmin toisessa paikassa.

Jos päätteessä on SIM-kortti, operaattorin vaihtaminen saattaa auttaa.

Jälleenmyyjä voi auttaa tässä tapauksessa; ota yhteyttä jälleenmyyjään, ja liitä yhteydenottoon Jälleenmyyjän tarvitsemat tiedot -sarakkeessa listatut tiedot.

 • MAC-osoite (päätteen alaosassa ja Poplapayn verkkotyökaluissa)

 • Aikaleima, ja montako kertaa ongelma on esiintynyt viimeisen 10 päivän aikana.

 • Miten ongelma ilmenee?

 • Mitä päätteen näytössä lukee?

 • Oletko tarkistanut yhteyden kassakoneeseen (mikäli maksupääte on yhdistetty kassakoneeseen)?

Yksittäinen maksu epäonnistuu

Jos jokin yksittäinen maksu epäonnistuu, ota yhteyttä jälleenmyyjään, ja liitä yhteydenottoon Jälleenmyyjän tarvitsemat tiedot -sarakkeessa listatut tiedot.

 • MAC-osoite (päätteen alaosassa ja Poplapayn verkkotyökaluissa)

 • Aikaleima

 • Kokonaissumma

 • Arkistoinnin viitenumero

 • Kerro, mitä yritit tehdä, ja mitä sitten tapahtui

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.