Skip to main content
Skip table of contents

Tilauksen hintalappujen tulostaminen jo ennen varastoontuloa

Tulosta hintalaput -valinta on oletuksena päällä.

Mikäli kyseessä on toimittaja, jonka taakse on määritetty manuaalinen koodaustapa, niin myös Manuaalikoodaus on oletusvalintana: tällöin koodaus tehdään sivun Tilauksen koodaamattomien tuotteiden koodaus manuaalisesti ohjeiden mukaisesti.

 1. Syötä Toimittaja kenttään, tai paina Hae F2 ja hae ja valitse toimittaja listalta.

  • Toimittajanumeron syötettyäsi ohjelma tuo näkymään kaikki kyseisen toimittajan ostotilaukset.

   Hintalaput/koodit ostotilauksista -ruutu, toimittaja valittuna

 2. Valitse tilaus/tilaukset, joista haluat hintalaput jo ennen varastoontuloa painamalla F3 Valitse tai F5 Valitse kaikki tilaukset.

  • Voit poimia tilauksen tulostettavaksi kaksoisklikkaamalla riviä, joka on valittuna, tai valitun rivin kohdalla painamalla F3 Valitse. Tällöin Valittu-sarakkeeseen tulee teksti Kyllä.

  • Hintalaput/koodit ostotilauksista -ruutu, tilaukset valittuna

   Valittu-tiedon saat peruttua kaksoisklikkaamalla uudelleen aiemmin valittua rivi tai painamalla uudelleen F3 Valitse ko. rivin kohdalla.

 3. Käynnistä hintalappujen tulostus painamalla F4 Valmis.

 4. Ohjelma ilmoittaa inforivillä Valmis kun laput ovat valmiina tulostettavaksi.

  Hintalaput/koodit ostotilauksista -ruutu, hintalaput valmiina tulostettaviksi

 5. Paina F10 Poistu, minkä jälkeen voit tehdä hintalappujen tulostusruudulla normaalit tulostusvalinnat.

  Hintalappujen tulostus -ruutu

  • Voit tarvittaessa vielä muokata hintalappujen tulostusruudulla tulostettavien lappujen määrää Valitse tulostettavat hintalaput-toiminnolla: toiminto avaa Tulostettavat hintalaput -ruudun, jossa voit muuttaa kappalemäärä niille lapuille joita varastoontulon perusteella on tulostumassa.

   Tulostettavat hintalaput -ruutu

 6. Paina F4 Jatka tulostaaksesi valintojen mukaiset hintalaput.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.