Skip to main content
Skip table of contents

Myynnin kassaraportti

Kassaraportti tulostaa myyntitapahtumat, suoritukset ja rahan otot maksuvälineittäin eriteltynä. Eriteltynä näkyvät myös korttimaksut. Kassaraportti voidaan ottaa halutulta ajalta, aikarajauksen tekemistä helpottaa automaatti valinnat, joilla voit rajata raportoinnin koskemaan esim. eilistä, kuluvaa päivää, viikkoa, kuukautta, jne.

Kassaraportin tiedot tulevat myyntitapahtumakuiteista. Kassaraporttia kannattaa verrata kassalta otettuihin raportteihin ja kassaraportin korttimaksuja pankkiohjelman raportteihin.

Offline-myynnissä tehdyt kassatapahtumat siirtyvät tapahtumakantaan normaalitilanteessa onlinemyyntiin palaamisen jälkeen seuraavassa tapahtumapäivityksessä.

Tarvittaessa tapahtumapäivityksen voi tehdä manuaalisesti sitten kun kassa on saatu takaisin onlinemyyntiin F12 Ylläpidon kautta kohdasta 5. Tapahtumapäivitys.

Kassaraportin alv-erittelyn saa tulostettua myös maksutavoittain. Tämä on erikseen parametroitava ominaisuus, joka asetetaan päälle Solteqin toimesta. Ota tarvittaessa yhteyttä asiakastukeen.

Kassaraportilla maksukorttimyyntien osalta kappaleiksi huomioidaan vain voimaan jääneet maksukorttimyynnit, pankkiohjelman maksukorttiraportilla näkyvät kaikki maksukorttimyynnit ja mitätöinnit. Eli jos raportoitavalle päivälle on mitätöity maksukortille tehty ostos niin pankkiohjelman kassa- ja pankkiohjelman maksukorttikpl:t eivät ole samoja, oleellista on verrata lähetyserän summia kassaraportin korttimaksujen summiin.

Summaustasoksi voi valita kassoittain, myymälöittäin tai osastoittain. Alasvetovalikosta voi vaihtaa aikatason kausittain, kun raportoi yhtä päivää pidempää kautta.

Kassaraportti-ruutu

Kassaraportilla on oletuksena valittuna kuluva päivä ja kaikki kassat. Raportin voi ottaa halutulta ajalta, käytettävänä on myös rajausta helpottavat pikavalinnat. Tarvittaessa voit rajata raportin koskemaan vain tiettyjä kassoja.

Kassaraportti-ruudun funktionäppäimet ja valintaruudut

Näppäintoiminto/valinta

Selitys

F4 Tulosta

Aloittaa raportin tulostamisen

F5 Tallennus

Tallentaa raporttipohjan. Kassaraportin tallennusta käytetään yleensä silloin kun käytössä on ajastetut raportit ja kassaraportti ajastetaan tulostumaan automaattisesti.

F6 Tallennetut

Tuo esiin ruudun, josta voit hakea ruudulle aiemmin tallennetun raporttipohjan.

Tulostus

Valinnalla määritetään tulostetaanko raportti suoraan kirjoittimelle vai esikatseluun, josta raportin voi tallentaa pdf-muotoiseksi tai tulostaa kirjoittimelle.

Tulostusmuoto

Määrittää tulostetaanko normaali kassaraportti vai tiliraportti. Tiliraportti on maksullinen lisäpiirre ja sen mahdollisesta käytöstä sovitaan järjestelmätoimittajan kanssa käyttöönoton yhteydessä.  

Summaustapa

Valitse haluttu aikataso ja summaustaso.

Aikataso voi olla päivittäin tai kausittain, jolloin raportti tulostuu valitulta aikatasolta yhteensä.

Valitse summaustasoksi Kassoittain, Myymälöittäin tai Osastoittain.


 

 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.