Skip to main content
Skip table of contents

Varastoraportti

Varastoraportilla voidaan raportoida kuluvan päivän varastotilanne sekä takautuvilta kuukausilta kuun viimeisen päivän varastotilanne. Varastoraportilla voidaan valita millä tarkkuudella raportti otetaan ja käytössä on useita rajausvaihtoehtoja raportoitavan sisällön osalta.

Varastoraportti-ruudulla voit määritellä tulostettavan raportin rajaukset ja sisällön.

Varastoraportti-ruutu (ei koko- ja värilajitelmaa)

Voit valita valintaruudun avulla, tulostetaanko raportti verollisena vai verottomana. Jos raportti otetaan verollisena, ja raportointijaksolla on verotonta myyntiä, verottoman myynnin osuus näkyy raportilla erillisenä.

Veroton/verollinen raportointi tulee käyttöön Tekson versio 7.0:n päivityksessä. Tätä aiempien päivien veroton/verollinen raportointia tulostettaessa tulee ilmoitus:

Saat tämän raportin verottomana/verollisena alkaen pp.kk.vvvv.

Jos haluat sen aiemmalta ajalta, ota yhteys asiakastukeen.

Raporttien ajaminen aiemmalta ajalta on Solteqin tarjoama maksullinen lisäpalvelu.

 • Raportti kannattaa ottaa ensin esikatseluun, josta voit tulostaa ja/tai tallentaa sen PDF-muotoon.

 • Ryhmittely-kohdassa määritellään raportin sisällön tulostuminen joko ryhmä- tai toimittajajärjestykseen.

 • Jos haluat tarkastella kuluvan päivän varastotilannetta, niin Myynti ajalta kannattaa rajata vain kuluvan kuun alusta kuluvaan päivään; tämä nopeuttaa raportin ottamista.

 • Varastoa saa raportoitua myös inventointiraportilla ja myyntiraportilla.

 • Vain verkkokauppatuotteet-valinta on käytettävissä kun Teksoon on integroitu verkkokauppa. 

Rajaus: Myynti ajalta

 • Myynti ajalta -kenttään annetaan aikaväli, jolta ohjelma ottaa raportointiin mukaan tapahtuneet varastoon tulot, siirrot, poistot ja myynnit. Myynti ajalta rajauksessa ensimmäisen pvm-kentän arvon tulee olla aina kuun ensimmäinen päivä, jälkimmäinen pvm-kenttä voi olla joko takautuvan kuun viimeinen pvm tai kuluva pvm.

 • Oletuksena Myynti ajalta -kentässä tarjotaan aikaväliä kuluvan vuoden alusta edelliseen päivään asti.

 • Myynti ajalta -loppupäivämäärä on takautuvalta ajalta varastoa raportoitaessa aina kuukauden viimeinen päivä.

 • Kuluvan kuukauden raporttia ajettaessa Myynti ajalta -loppupäivämäärä on kuluva päivä. Varastoarvo on aina raportin loppupäivämäärän mukainen varastotilanne ja siinä on mukana myös aikaisemmin varastoon tulleet mallit.

Kausi- ja sesonkirajaukset

 • Kausi- ja sesonkirajausta käytettäessä raportointi rajataan koskemaan vain niitä tuotteita, joita on tullut viimeksi annetun kausirajauksessa määritetyn kauden aikana tai jotka ovat rajaukseen annetun sesonkitunnuksen tuotteita. Näin raportointijakson osalta tarkastellaan vain kausirajauksen ajanjaksona varastoon tulleita tuotteita, eikä mukana ole muuta varastoa.

 • Molemmissa rajauksissa kyseessä on ns. sesonkiluonteinen tarkastelu, sillä rajaus tehdään tuotteen/mallin perustiedoissa olevan viimeksi tullut päivämäärän tai mallilla voimassa olevan sesonkitunnuksen perusteella. Viimeksi tullut pvm -tieto päivittyy automaattisesti varastoon tulojen perusteella.

 • Kausirajauksen toimintaperiaatteesta esimerkki: jos tahdot tarkastella esimerkiksi tammikuun myyntitapahtumia kausirajauksella 01.01.2022 – 31.01.2022, niin raporttiin tulostuu sekä syksyn että kevään tuotteet, mikäli olet tulouttanut molempien kausien tuotteita tammikuulle. Raportille ei tule niitä tuotteita, joita on tuloutettu myös helmikuussa, koska ohjelma hakee tiedot mallitiedoista viimeisimmän tulopäivä tiedon mukaan.

 • Sesonkirajausta voidaan suorittaa silloin, kun sesongit on merkitty malleille varastoon tulossa tai ostotilauksissa. Ohjelma ottaa tällöin huomioon vain mallit, joilta löytyy rajaukseen annettu sesonki.

 • Sesonkirajausta ei anneta sesonkivälinä, vaan sesongin rajauskenttiin on mahdollista valita kaksi sesonkia.

 • F5 siirtää mistä tahansa kentästä suoraan kausirajauksen kenttään.

Sesonkitiedon muutos päivittyy mallin perustietoihin parametroinnista riippuen joko ostotilauksella tai varastoontulossa.

Mallin sesonkitieto päivittyy oletusparametroinnilla seuraavasti:

 • Varastoon tulossa perustetuille uusille malleille annettu sesonkitieto päivittyy mallitietoihin, mutta NOS-mallien eli jatkuvasti valikoimassa olevien mallien sesonkitietoa ylläpidetään ostotilauksilla tai mallin perustiedoissa.

 • Suoraan varastoon tulossa tehty sesonkimuutos ei päivity mallille.

 • Vaihtoehtoisella parametroinnilla ostotilauksella tehty sesongin lisäys tai muutos ei päivity mallin perustietoihin; sesonkitieto päivittyy mallin perustietoihin vasta varastoontulossa, jos sesonki on uudempi kuin mallin sen hetkinen sesonkitieto. Vertailu edellyttää että sesonkitunnus on syötetty vakiomuodossa (sesongissa kevät/syksy-merkintä K/S ja vuosilukua, esim. S/2023).

 Sisältöä koskevat rajaukset ja määritykset

 • Käytössä on rajaukset myymälän, ryhmän ja toimittajan perusteella.

 • Jos ostotilauksissa tai varastoon tulossa käytetään ostaja- ja/tai osastomääritelmiä, niin rajaus voidaan antaa myös näiden numerovälinä.

 • Voit tehdä rajauksen koskemaan myös tiettyä malli/tuotenumeroa.

 • Koko- ja värilajitelmien ollessa käytössä voidaan raportointi rajata vielä koskemaan mallin väritunnusta. Yhdistelemällä esimerkiksi tuoteryhmä ja värirajausta saat raportoitua esimerkiksi kaikki varastossa olevat mustat housut, tms.

 • Rajaustaso-alinta raporttiruudun oikealla määrittää sen, minkä ryhmätason mukaan raportille rajattavat ryhmät annetaan. Jos valinta on pääryhmän kohdalla, rajataan raportille tulostettava ryhmäväli pääryhmänumeroilla. Vastaavasti jos valinta on alaryhmän kohdalla, rajataan raportille tulostettava ryhmäväli alaryhmänumeroilla, jne.

 • Sisällön raportointitasoksi voidaan valita myymälä-, ryhmä- ja/tai malli/tuotetaso. Kun käytössä on Väri- ja kokolajitelmat voidaan myös nämä valita raportille mukaan silloin kun raportointitasoksi on valittu malli. Tee sisällön raportointitasoja koskevat valinnat hiiren vasemmalla painikkeella.

 • Ryhmätaso määritellään niin kuin sen halutaan raportille tulostuvan. Määrittelyllä ei ole merkitystä silloin kun otat raporttia toimittajittain ja et ole määritellyt mukaan sisältö-valinnassa ryhmiä.

 • Mikäli Teksossa on liittymä verkkokauppaan, on varastoraportilla lisävalinta Vain verkkokauppatuotteet. Tällä valinnalla varastoraportti raportoi vain tuotteita jotka on merkitty verkkokauppatuotteiksi.

Funktionäppäimet

Näppäintoiminto

Selitys

F4 Tulosta

Tulostaa raportin valinnan mukaan joko esikatseluun, kirjoittimelle tai tiedostoon. Esikatselusta raportti voidaan tulostaa kirjoittimelle ja/tai tallentaa PDF-muotoiseksi tiedostoksi.

F5 Kausirajaus 

Vie mistä tahansa kentästä Kausirajaus-kenttään

F7 Lista

Listan kautta voit hakea esimerkiksi ryhmiä, toimittajia tai myymälöitä, kun kursori on kyseisessä sarakkeissa.

F10 Poistu

Ohjelma palaa Varastotoiminnon alkuvalikkoon.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.