Skip to main content
Skip table of contents

Inventoinnin syöttö

Inventointitapahtumia voidaan syöttää Teksoon Opticon-lukijalla, kassalla tai Teksossa inventointialustalla ja inventoinnin syötössä. Inventoidessa on myös muistettava laskea sovituksessa olevat kappaleet sekä näyteikkunoissa olevat kappaleet. Kassaohjelmassa reklamaatiopalautuksina kirjattuja tuotteita ei tule inventoida, koska ne eivät ole mukana Tekson varastosaldoissa. Jos on tarpeen, tulee nämä huomioida kirjanpidossa erikseen.

Inventointeja on mahdollista tehdä jo ennakkoinventointeina. Toiminto on hyödyllinen esimerkiksi kausitavaroiden osalta; sitä kannattaa hyödyntää esimerkiksi tilanteessa, jossa kesäkauden tavarat pakataan syksyllä varastoon odottamaan seuraavaa sesonkia. Tällöin pakkauksen yhteydessä voi tehdä inventointi -laskennan ennakkoon ja tehty inventointikuitti jää odottamaan aktivointia. Katso sivuilta Ennakkoinventoinnit ja Ryhmä- ja/tai toimittajakohtainen inventointi, miten saat valittua ennakkoon tehdyt inventointikuitit mukaan inventointiin.

Myös tulo- ja siirtokuitti on mahdollista kopioida inventointi- tai ennakkoinventointikuitiksi. Toiminto nopeuttaa inventointia inventaarin aikana tulevien tavaroiden osalta. Lisäksi monimyymälä -ympäristössä, jossa siirretään tavaroita toiseen myymälään, voidaan siirtokuitti kopioida inventointikuitiksi, jolloin siirron vastaanottavan myymälän ei tarvitse erikseen syöttää siirrettyjä tavaroita inventaariin. Katso lisätietoja sivuilta TapahtumaselailuInventointitapahtumien selailu sekä Varastotapahtuman kopiointi inventointi- tai ennakkoinventointikuitiksi.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.