Skip to main content
Skip table of contents

Tulostus ostotilaustulostuksen kautta

Ostotilaustulostuksessa voit valita tulostettavaksi valita useampia tilauksia kerrallaan; tuloste on vaakamallinen (A4-koko). Tulostettavat tilaukset voidaan rajata esimerkiksi toimitusajan, myymälän ja toimittajan perusteella.

Ostotilaustulostus-ruutu

Kentät ja valinnat

Kenttä/Valinta

Selitys

Tulostuskieli

Voit valita, tulostetaanko ostotilaukset suomeksi vai englanniksi.

Aikarajaus

Voit suorittaa raportin aikarajauksen voidaan suorittaa tilauspäivän tai toimitusajan mukaan.

Toimitusaika/Tilauspäivä

Anna haluamasi aikaväli.

Toimittajat

Voit rajata tulostettavaksi jonkin tietyn toimittajan ostotilaukset. Jos tulostukseen halutaan mukaan kaikki toimittajat, ei oletusrajauksia tule muuttaa.

Osasto

Voit rajata tulostettavaksi tietyn osaston ostotilaukset.

Sesonki

Voit rajata tulostettavaksi tietyn sesongin ostotilaukset.

Tilausnumero

Voit tulostaa yksittäinen tilaus antamalla kenttään ko. tilauksen numero tai jättää kohta tyhjäksi, jolloin tulostetaan kaikki tilaukset.

Tulostetaan toimittajalle

Valinnalla voit tulostaa toimittajan tuote/mallinro ja/tai toimittajan väri, mikäli se on annettu.

Tällä valinnallla raportille ei myöskään tulostu myyntihintoja.

Tulostetaan kuvaus

Valinnalla tulostetaan myös rivikohtaisesti tuotteiden/mallien kuvaus, mikäli ko tieto on annettu.

Sivunvaihto tilauksen jälkeen

Valinnalla saat tulostumaan jokaisen tilauksen omalle sivulle.

Tulostetaan kuva

Valinnalla tulostetaan myös rivikohtaisesti tuotteille/malleille määritetyt kuvat

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.