Skip to main content
Skip table of contents

Grafiikka

Grafiikka-valikko

Grafiikka-toiminnossa voidaan luoda erilaisia raportteja:

 • ½ tunneittain

  • Kertoo myynnin jakauman puolen tunnin välein.

 • Pääryhmittäin/osastoittain

  • Kertoo osastojen myynnit, alennukset ja kateprosentin.

  • Rajaus suoritetaan päivämäärä välille, myymälöittäin ja osastoittain.

 • Myyjittäin

  • Kertoo myyjien myynnit, annetut alennukset ja kateprosentin.

Lisäksi voidaan seurata Myynnin kehitystä; tällöin tarkastellaan graafisesti myynnin, katteen ja varaston arvon kehitystä halutulla aikavälillä

Voit käyttää raporttia apuna esimerkiksi työaikasuunnittelussa ja aukioloaikojen suunnittelussa.

Rajaus annetaan tietylle aikavälille myymälöittäin; lisäksi valitaan tulevatko lauantaipäivät mukaan. Koska lauantait ovat lyhyempiä päiviä, niin niiden mukaanotto voi vääristää raporttia.

Rajattaessa raportti esimerkiksi myymälöihin 1-4, ensimmäisellä sivulla on vain 1 myymälän myynnit myyjittäin. Kaikkien myymälöiden myynnit myyjittäin ei toistaiseksi tulostu yhdelle sivulle, vaan kukin myymälä tulostuu omille sivuilleen.

Myynti ½ tunneittain -rajausruutu.


 Grafiikkaraporttien rajausruutujen funktionäppäimet

Näppäintoiminto

Selitys

F4 Tulosta grafiikka

Tulostaa grafiikan ensimmäisen myymälän osalta esikatseluun.

F5 Edellinen myymälä

Tulostaa grafiikan edellisen myymälän osalta esikatseluun. Painike aktivoituu toisen myymälän raportin tulostamisen jälkeen.

F6 Seuraava myymälä

Tulostaa grafiikan seuraavan myymälän osalta esikatseluun. Painike aktivoituu ensimmäisen myymälän raportin tulostamisen jälkeen.

F7 Kaikki myymälät

Tulostaa grafiikan kaikista myymälöistä ½ tunneittain. Painike aktivoituu ensimmäisen myymälän raportin tulostamisen jälkeen. 

F8 Tallennus

Tallenna raportin rajaukset; tälllöin rajaukset voidaan hakea raporttipohjaksi kuten myyntiraporteissakin.

F9 Tallennetut

Näyttää tallennetut raporttipohjat. Tallennettujen raporttipohjien avulla raportti voidaan myös tulostaa ajastetusti, mikäli raporttien ajastus -toiminto (maksullinen lisäpiirre) on käytössä.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.