Skip to main content
Skip table of contents

CN-nimikkeistön ja lisäpaljouskoodien tuonti Teksoon

CN-nimikkeet ja pakolliset lisäpaljouskoodit saadaan tuotua Teksoon tullin sivuilta haetuista tiedostoista. Tiedostot päivitetään Teksoon yksi kerrallaan: ensin CN-nimikkeet, ja vasta kun nimikkeet löytyvät Teksosta niille voidaan päivittää lisäpaljouskoodit.

Tämä edellyttää että tiedosto muunnetaan ennen Teksoon sisäänlukua CSV-tiedostomuotoon Excel-ohjelmalla.


Vaihe 1: CN-nimikkeiden päivitys

CN-nimikkeet saadaan tuotua Teksoon tiedostosta, joka löytyy tullin sivuilta.

 1. Etsi tiedosto joka sisältää ne CN-nimikkeet, joita yrityksesi raportoi kohdasta Vuoden VVVV CN-nimikkeistö Excel-tiedostoina.

 2. Tallenna tiedosto Tekson palvelimelle Tekson alihakemistoon CNBU.

 3. Avaa tiedosto Excel-ohjelmalla ja tallenna se Tekson alihakemistoon CNNIMIKKEET tiedostomuotoon CSV (luetteloerotin).

 4. Tuo tiedosto Teksoon kaksoisklikkaamalla työpöydältä löytyvää pikakuvaketta CN-nimikkeiden päivitys.

 5. Valitse päivitettävät tiedot CN-nimikkeistön päivitys -ruudulla klikkaamalla valituksi rivit jotka haluat päivittää Teksoon.

  CN nimikkeiston paivityss.png

  CN-nimikkeistön päivitys -ruutu

  1. Jos tuot tiedoston uudelleen esim. käyttöönotosta seuraavana vuotena, valitse Tyhjennetään TULLINIM-taulu ennen päivitystä.

 6. Päivitä tiedot painamalla F4 Päivitä.

 7. Ruudulla näkyy päivityksen eteneminen ja valmistuminen.


Vaihe 2: Lisäpaljouskoodien päivitys

 1. CN-nimikkeiden lisäpaljouskoodit saa vastaavasti päivitettyä Teksoon tiedostosta. Tiedostosta päivitetään lisäpaljouskoodit niille CN-nimikkeille, joille sen ilmoittaminen on pakollista. Tiedoston lukeminen päivittää vain tietokannassa olevia nimikkeitä eikä se tee uusia tietueita. Lisäpaljouskoodit voidaan tuoda vasta kun CN-nimikkeistö on päivitetty.

 2. Tiedostot löytyvät samalta tullin verkkosivulta kuin CN-nimikkeet kohdassa: Muunnosavaimet, lisäpaljoudet -> CN-nimikkeet, joissa lisäpaljous on pakollinen.

 3. Tallenna tiedosto Tekson palvelimelle Tekson alihakemistoon CNBU.

 4. Avaa tiedosto Excel-ohjelmalla ja tallenna se Tekson alihakemistoon CNNIMIKKEET tiedostomuotoon CSV (luetteloerotin).

 5. Tuo tiedosto Teksoon kaksoisklikkaamalla työpöydältä löytyvää CN-nimikkeiden päivitys-pikakuvaketta Sanomapäivitys päivittää tiedoston Teksoon

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.