Skip to main content
Skip table of contents

Tuoteryhmät

Tuoteryhmittely voi olla Teksossa 1-, 2-, 3- tai 4-tasoinen. Alin taso on se, joka määritetään tuotteen taakse; tästä käytetään yleisimmin nimeä tuoteryhmä.

Ruudun alaosassa näkyvät aktiivisena olevan ryhmän tiedot (tummempi taustaväri, sekä ryhmän kohdalla tumma osoitinpalkki).

Alla olevassa esimerkissä näkyy 2-tasoinen ryhmittely. Ryhmätasojen nimet (Pääryhmä, Tuoteryhmä) voidaan tarvittaessa nimetä muuksikin Solteqin toimesta tehtävällä parametroinnilla.

Esimerkki tuoteryhmistä (ei koko-ja värilajitelmaa)

Uuden ryhmän perustaminen

Tuoteryhmittelyä perustettaessa perustetaan ensin ylin taso (esimerkissä Pääryhmä), sen jälkeen sitä seuraava taso (esimerkissä Alaryhmä) ja viimeisenä alin taso (esimerkissä Tuoteryhmä). Ryhmälle tuleva ylätaso on siis oltava perustettuna ennen varsinaisen ryhmän perustamista.

  1. Klikkaa haluttu ryhmätaso aktiiviseksi. Sarakkeen tausta muuttuu tällöin tummemmaksi.

  2. Paina F3 Uusi.

  3. Syötä tarvittavat tiedot:

    1. Ryhmän numero

    2. Nimi

    3. Ylätaso sekä muut tiedot niille varattuihin kenttiin. Ylintä tasoa (esimerkissä Pääryhmää) perustettaessa ylätaso kohta jätetään tyhjäksi.

  4. Paina F4 Tallenna.

Kentät/valinnat

Kenttä/valinta

Selitys

Ei kerrytä bonusta

Jos ruudussa on täppä, ei ko. ryhmään kuuluvista tuotteista kerry bonusta. Toiminto on käytössä vain, jos bonuspiirre on aktivoitu.

Vastaava ryhmä

Kenttää käytetään vain Solteqin toimesta, tämä mahdollistaa ryhmien muunnosajon ryhmittelyn muuttuessa. Toiminnon käyttö on erikseen veloitettavaa.

Myyntitili

Kirjanpidon tilinumero, jolle ko. ryhmään kuuluvien tuotteiden laskutusmyynti kirjataan. Tieto tulee tällöin oletuksena näkyviin tuotetta perustettaessa. Ei pakollinen, mikäli laskutuksen tiliraportit eivät ole käytössä tai jos laskutusmyyntejä seurataan vain oletustilien (myynti eri alv-luokille) perusteella.

Ostotili

Kirjanpidon tilinumero, jolle ko. ryhmään kuuluvien tuotteiden ostot ostoreskontrassa kirjataan. Tieto tulee tällöin oletuksena näkyviin tuotetta perustettaessa sekä välittyy ostoreskontraan jos käytetään siirtoa toimituksista. Ei pakollinen tieto.

Alv-luokka

Tunnus alv-luokalle, johon kyseiseen ryhmään perustettavat tuotteet kuuluvat. Tieto tulee tällöin oletuksena näkyviin tuotetta perustettaessa.

Hävikkiprosentti

Käytössä vain Tekson kappaletavaraominaisuuksia käytettäessä. Hävikkiprosentti, joka tulee oletuksena näkyviin tuotetta perustettaessa.
Muut kentät eivät ole käytössä.

Hintamuutosajo

Hintamuutosajon avulla voidaan tehdä hinnankorotus tai hinnanalennus joustavasti tuoteryhmittäin ja toimittajittain.

Ennen kuin ryhmätiedoissa valitaan F8 Hintamuutos-toimintoa, aktivoi se ryhmätaso ja se ryhmä, jolle haluat tehdä muutoksen halutaan tehdä. Tämän jälkeen painamalla F8 Hintamuutos saat näkyviin muutettavan ryhmän Hintamuutos-ruudulle.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.