Skip to main content
Skip table of contents

Vaakaliittymä

Kyseessä on erikseen parametroitava maksullinen lisäpiirre; ota yhteyttä Solteqin asiakastukeen.

Vaakatuotteita hallinnoidaan tuoteperustietojen kautta Vaakatuotteet-painikkeen avulla. Hallinta tapahtuu sillä työasemalla, johon vaakaohjelmisto on asennettu.

Vaakatuotteet-painike tuotteen perustiedoissaPainikkeesta avautuu seuraava ruutu, jossa näkyy listaus vaakatuotteista.

Vaakatuotelistaus

Funktionäppäimet

Näppäintoiminto

Selitys

F3 Uusi

Painikkeella lisätään uusi vaakatuote (kyseisen tuotteen tulee tätä ennen olla perustettuna tuoteperustietoihin). Oletuksena ohjelmaa tarjoaa uudeksi vaakatuotteeksi tuotetta, joka on ollut Tuotetiedot-ruudulla näkyvissä Vaakatuotteet-painiketta painettaessa.

F4 Muuta

Painikkeen avulla muutetaan vaakatuotteen hintoja tai muita tietoja.

F5 Siirrä muutetut

Painikkeen avulla muodostetaan siirtotiedosto muuttuneista tiedoista vaa'alle lähetettäväksi.

F6 Siirrä kaikki

Painikkeen avulla muodostetaan siirtotiedosto kaikista vaakatuotteista vaa'alle lähetettäväksi.

F8 Poista

Painikkeen avulla poistetaan tuote vaakatuotteista (tuote jää edelleen tuotetietoihin).

Tuoteperustiedoissa näkyy tuotekohtaisesti tieto, mikäli kyseessä on vaakatuote. Tällöin tuotteen hintoja ei voi muuttaa Tuotetiedot-ruudulla vaan muutokset on tehtävä Vaakatuotteet-ruudulla olevalla F4 Muuta-painikkeella.

Ohjelma huolehtii kampanjahinnan ja normaalihinnan päivittämisestä siirtotiedostoon kampanjoiden voimaanastumisen ja päättymisen yhteydessä.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.