Skip to main content
Skip table of contents

Tuotteet

Tuotetiedot löytyvät Tekson valikossa kohdasta Perustiedot →Tuotteet.

Tuotteen perustiedot

Kenttä

Selitys

Tuotenumero

Tuotteelle itse annettu tai toimittajan antama numero. Kenttä voi sisältää sekä numeroita että kirjaimia, maksimissaan 18 merkkiä, kirjainkokona isot kirjaimet. Mikäli tuotenumeroksi syötetään toimittajan EAN-koodi tai se luetaan viivakoodilukijalla, tallentuu sama EAN-koodi myös tuotteen koodiksi.

Tuotenumero on pakollinen tieto.

Nimi

Tuotteen nimi, joka tulostuu mm. kuittiin ja raportteihin. Kenttä voi sisältää sekä numeroita että kirjaimia, maksimissaan 40 merkkiä. Tuotenimen avulla voi myös hakea tuotteita, joten kannattaa merkitä nimi mahdollisimman tarkasti.

Tuotteen nimi on pakollinen tieto.

Ryhmä

Tuoteryhmän numero, johon kyseinen tuote kuuluu.

Tuoteryhmä on pakollinen tieto.

Lisätunnus

Tuotteelle annettava vapaa lisätieto, jonka perusteella tuotetta voidaan hakea myös listalta.

Toimittaja

Tavarantoimittajan numero, jolta kyseinen tuote tilataan. Jos ei haluta toimittajakohtaista seurantaa, voidaan kenttä jättää tyhjäksi.

Toimittajatietojen ylläpito on oma toiminto, joka avautuu painamalla Tiedot-painiketta.

Tuote-välilehti

Esimerkki Tuotteet-ruudusta Tuote-välilehden ollessa valittuna.

Kenttä

Selitys

Tuotekoodi

Tuotteelle annettava koodi. Mikäli Tuotenumero-kenttään on syötetty toimittajan EAN-koodi, tulee tuotteelle kyseinen koodi myös tähän kenttään uutta tuotetta tallennettaessa. Jos tuotenumerona ei käytetä EAN-koodia eikä ko. koodia erikseen syötetä Tuotekoodi-kenttään, generoi ohjelma tuotteelle koodin automaattisesti kun painat F4 Tallenna -painiketta.

Alaryhmä

Tuotteelle annetun tuoteryhmän mukainen alaryhmä. Tieto tulee oletuksena ryhmätiedoista, mutta jos halutaan antaa tuotteelle poikkeava alaryhmä, voidaan tieto tässä muuttaa.

Pääryhmä

Tuotteelle annetun alaryhmän mukainen pääryhmä. Tieto tulee oletuksena ryhmätiedoista, mutta jos halutaan antaa tuotteelle poikkeava pääryhmä, voidaan tieto tässä muuttaa.

Nimi2

Tuotenimeä täydentävä osa. Tieto ei tulostu raportteihin.

Toim.tuotenro

Toimittajan tuotenumero. Mikäli tuotenumeroinnissa käytetään omaa numerointia, voidaan kenttään haluttaessa syöttää toimittajan tuotenumero. Tieto tulostuu ostotilausraporttiin.

Ostohinta

Tuotteen sisäänostohinta. Ostohinta on verollinen, mikäli erikseen ei ole muuta määritelty.

Myyntihinta

Tuotteen ulosmyyntihinta. Myyntihinta on verollinen, mikäli erikseen ei ole muuta määritelty. Jos tuote on kampanjassa- ja/tai hinnastossa tai sillä on tukkuhintoja, ohjelma kysyy tuotteen myyntihintaa (tai hinnoittelukatetta) muutettaessa Muutetaanko myös kampanja- ja hinnastohinnat/tukkuhinnat samalla prosentilla (x%).

Alv-luokka

Tuotteen alv-luokka. Luokat määritellään parametreissa Solteqin toimesta käyttöönoton yhteydessä. Uusia tuotteita perustettaessa tieto tulee oletuksena ryhmän mukaan, mikäli tuoteryhmätiedoissa alv-luokat on määritetty ryhmittäin.

Hinnoittelu

Ostohinnoittelu, määrittelee kuinka tuotteen hinnoittelu halutaan toteuttaa:

 • Keskihinta = myyntikateprosentti lasketaan myyntihinnan ja tuotteen keskihinnan välisestä erotuksesta. Keskihinta on tuotteen varastossa olevien kappaleiden yhteisarvo jaettuna varastokappaleille. Keskihintaa käytetään myös varaston arvon laskemiseen. Tuotteet hinnoitellaan aina samalla koodilla, vaikka ostohinta muuttuisikin. Tämä on yleisin käytössä oleva hinnoittelutapa.

 • Normaali = myyntikateprosentti lasketaan suoraan myyntihinnan ja syötetyn ostohinnan välisestä erotuksesta. Tällöin jokaisessa tulevassa tavaraerässä ostohinnan muuttuessa tehdään tuotteelle eri koodit kuin edellisissä erissä tulleille.

 • Kateprosentti = tuotetta myytäessä ei ole tiedossa varsinaista myynti- ja ostohintaa. Kateprosentti on kiinteä, ostohintakenttään syötetty prosentti. Mikäli hinnoittelutapana on kateprosentti, täytyy tuotteella olla ruksi kohdassa ei varastoseurantaa. Katso lisätietoja kohdasta 6.3.7 Kateprosenttituotteet.

Varastopaikka

Tuotteen varastopaikkatieto (enimmäispituus 10 merkkiä). Tieto näkyy mm. varastokyselyssä ja tulostuu esim. hintalapulle, keräilylähetteelle ja täydennysraportille. Varastopaikkatiedot ovat myymäläkohtaisia, eivätkä siirry myymälöiden välillä. Hintatulosteet ja inventointialusta voidaan järjestää varastopaikoittain.

Varastopaikka 2

Tuotteen 2. varastopaikkatieto (enimmäispituus 10 merkkiä).

Yksikkö

Tuotteen myynti- ja varastointiyksikkö. Tieto näkyy myös Lisätiedot-välilehdellä Myyntiyksikkö-kentässä.

Takuuaika

Kenttään määritetään takuuaika kuukausina; esimerkiksi 12 kk. Mikäli kenttään on määritetty arvo, tulostuu kassalla myytäessä normaalin kuitin lisäksi erillinen takuukuitti.

Kuitin lisätieto

Kentässä oleva tieto tulostuu kuitille tuotenumeron alapuolelle.

Karaatit

Tuotteen karaatit; kultakauppojen erityispiirteitä. Tiedot tulostuvat hintalappuun.

Paino

Tuotteen paino; kultakauppojen erityispiirteitä. Tiedot tulostuvat hintalappuun.

Väri

Tuotteen väri. Informatiivinen tieto. Enimmäispituus 20 merkkiä.

Koko

Tuotteen koko. Informatiivinen tieto. Enimmäispituus 20 merkkiä.

Kuvaus

Informatiivinen tieto. Tieto tulostuu halutessa ostotilausraportille.

Hintatulosteet

Painikkeen takana määritetään tulostettavat hintatulosteet. Katso myös kohta Hintatulosteet, jossa toiminto on selitetty tarkemmin.

CN-nimike

Tuotteen tullinumero (=tavaranimike/CN-nimike, 8 merkkiä), tietoa hyödynnetään tullin Intrastat -tilastoinnissa. Tieto voidaan antaa myös ostotilauksella ja varastoontulossa. (Intrastat tilastointi on ohjelman maksullinen lisäpiirre.)

Alkup.maa

Tuotteen alkuperämaa (2 merkkiä), tietoa hyödynnetään tullin Intrastat- -tilastoinnissa. Tieto voidaan antaa myös ostotilauksella ja varastoontulossa. (Intrastat-tilastointi on ohjelman maksullinen lisäpiirre.)

Tullut 1. kerran

Näyttää, milloin tuotteelle on ensimmäisen kerran suoritettu varastoontulo.

Tullut viimeksi

Näyttää, milloin tuotetta on tullut viimeksi.

Myyty viimeksi

Näyttää milloin tuotetta on myyty viimeksi.

Sesonki

Osoittaa tuotteen sesongin. Raportointia voidaan suorittaa myös pelkästään sesongin mukaan, jolloin saadaan tulosteet puhtaasti halutun sesongin tuotteita koskien.

Syötä aina kukin sesonki samalla tavoin esim. K/2023 (ei välillä K/23 tai K-23), jolloin varmistat, että kyseisen sesongin kaikki tuotteet tulevat raportteihin. Myös inventoinnin aliarvostus voidaan tehdä sesonkitietoa hyödyntäen, kun käytetään sesonkitunnusta muodossa K/2023 ja S/2023.

Lisätiedot-välilehti

Esimerkki Tuotteet-ruudusta Lisätiedot-välilehden ollessa valittuna

Lisätiedot-välilehdellä näkyvät samat Ostohinta-, Myyntihinta, Alv-luokka sekä Hinnoittelu-kentät kuin Tuote-välilehdelläkin. Mikäli tukkuhintatoiminto on käytössä, näkyvät hintakenttien alapuolella eri tukkuhintaportaat (5 kpl) ja niitä vastaavat hinnoittelukatteet.

Kentät

Kenttä

Selitys

Hinnoittelukate

Kenttään voidaan syöttää haluttu kateprosentti, jolloin ohjelma laskee automaattisesti myyntihinnan/tukkuhinnan annetun ostohinnan ja kateprosentin avulla.

Myyntitilinumero

Ei käytetä yleensä. Kyseessä on kirjanpidon tilinumero, jolle tuotteen laskutusmyynti kirjataan. Tieto ylläpidetään yleensä ryhmän takana, jolloin ryhmälle annettu myyntitili tulee oletuksena näkyviin tuotetta perustettaessa. Tieto ei ole pakollinen, mikäli laskutuksen tiliraportit eivät ole käytössä tai jos laskutusmyyntejä seurataan vain oletustilien (myynti eri alv-luokille) perusteella.

Ostotilinumero

Ei käytetä yleensä. Kyseessä on kirjanpidon tilinumero, jolle tuotteen ostot ostoreskontrassa kirjataan. Tieto ylläpidetään yleensä ryhmän takana, jolloin ryhmälle annettu ostotitili tulee oletuksena näkyviin tuotetta perustettaessa sekä välittyy ostoreskontraan jos käytetään siirtoa toimituksista. Ei-pakollinen tieto.

Myyntiyksikkö

Tuotteen myyntiyksikkö, joka näkyy esimerkiksi kuitilla tuotetta myytäessä. Tieto voidaan antaa myös Tuote-välilehdellä Yksikkö-kenttään

Tilausyksikkö

Tuotteen tilattava yksikkö.

Tilauskerroin

Tilausyksikköjen määrä tilauskoon suuruisessa pakkauksessa.

Esimerkiksi kuuden tölkin (tilausyksikkönä tlk) juomapakkauksessa tilauskerroin on 6.

Tilauskoko

Tilauskoko määrittää monenko tilausyksikön erä tuotetta tilataan lisää kerralla.

Esimerkiksi jos tuotteen tilausyksikkö on kpl ja tilauskerroin 3:

 • jos tuotetta pitäisi tilausehdotuksessa määritysten mukaan tilata lisää 8 kpl, niin valitun tilauskoon ja tilauskertoimen puitteissa on mahdollista tilata joko 3, 6, 9, 12… kpl:n erää (eli kolmella jaollinen kappalelukumäärä tuotetta).

 • ohjelma ehdottaa tällöin tilattavaksi määräksi 9 kpl, koska tilauskerroin on 3, eli tuotteita yhdessä erässä on 3 kpl ja tilauskoko on aina 3 tuollaista erää

Pakkausyksikkö

Kenttään määritellään tuotteen pakkausyksikkö (litra, kg…)

Pakkauskerroin

Kenttään määritellään tuotteen pakkauskerroin eli mitä pakkausyksikön määrää tuotteelle annettu myyntihinta vastaa.

Yksikköhinta

Ohjelma laskee automaattisesti pakkausyksikön ja pakkauskertoimen perusteella tuotteen yksikköhinnan. Yksikköhinta tulostuu hyllynreunaetiketteihin ja hintajulisteisiin.

Hävikkiprosentti

Kenttä ei ole käytössä.

Minimivarasto

Varastokappalemäärä, joka kertoo ohjelmalle milloin tuotetta on tilattava lisää. Jos tuotteen varastosaldo alittaa tässä kentässä olevan arvon, ostotilausehdotus ehdottaa tuotetta tilattavaksi.

Tuotteen varastosaldo = varastokpl + ostotilauksilla tilatut toimittamattomat kappaleet - myyntitilauksilla varatut kappaleet.

Maksimivarasto

Varastokappalemäärä, joka kertoo ohjelmalle minkä verran tuotetta on tilattava lisää. Tietoa käytetään ostotilausehdotuksessa, jossa tuotteen tilattavaksi ehdotettava määrä on tuotetietoihin määritetty maksimivarasto – tuotteen varastosaldo.

Monimyymäläympäristössä minimi- ja maksimiarvot voidaan parametroida kahdella eri tavalla:

 1. Monimyymälässä käytetään joko koko ketjulle yhtenäistä minimi ja maksimiarvoa (ei myymäläkohtaisia arvoja), ja tilaukset tehdään päämyymälässä.

  • Ostotilausehdotuksen voi tehdä missä tahansa myymälässä mille tahansa myymälälle.

  • Hälytysrajat voi asettaa missä tahansa myymälässä; ostotilausehdotuksessa kaikkien myymälöiden osalta käytetään samaa hälytysraja-arvoa.

 2. Monimyymälässä käytetään myymäläkohtaisia minimi ja maksimiarvoja. 

  • Ostotilausehdotuksen voi tehdä missä tahansa myymälässä mille tahansa myymälälle.

  • Myymäläkohtainen hälytysraja asetetaan omassa myymälässä; myymälöiden ostotilausehdotuksien osalta käytetään myymäläkohtaista hälytysraja-arvoa

Tuotteen varastosaldo = varastokpl + ostotilauksilla tilatut toimittamattomat kappaleet myyntitilauksilla varatut kappaleet.

Valinnat

Valinta

Selitys

Ei varastoseurantaa

Tuotteen varasto ei muutu myytäessä tai tuloutettaessa. Käytetään esimerkiksi kateprosenttituotteissa, tuotepakettiin valituissa tuotteissa, tai mikäli Teksossa ei ole varastoseurantaa.

Palautustuote

Tuote näkyy kassaohjelmassa palautuksena, kun sitä myydään. Käytetään esimerkiksi pullopanttikäsittelyssä.

Ei kerrytä bonusta

Toiminnolla on merkitystä vain bonusjärjestelmässä, jossa tuote voidaan merkitä siten ettei sen myynti kerrytä bonusostoja.

Myyntitili

Aktiivisena vain kun käytössä on Myyntitiliseuranta. Kohta on valittuna, mikäli tuote on myyntitilissä. Myyntitilitoiminto on maksullinen lisäpiirre ja siitä on erillinen ohje.

Ei alennusta

Tuotteesta ei voi antaa alennusta kassamyynnissä, laskun syötössä tai myyntitilauksessa. Kampanja- ja tukkuhintoja tuotteelle voi lisätä, mutta ryhmäkohtaiset kampanja- tai tukkuhinnat eivät ole kyseisellä tuotteella voimassa.

Ei myyntiä

Tuote ei ole myytävä tuote. Kassa antaa virheilmoituksen, mikäli tuotetta yritetään myydä kassalla.

Hinnan tarkistus

Kassamyynnissä ohjelma pyytää tarkistamaan tuotteen hinnan ennen rivin hyväksymistä.

Hintaa ei voi muuttaa

Tuotteen alkuperäistä hintaa ei voi muuttaa kassamyynnissä, laskun syötössä tai myyntitilauksessa. Alennusta tuotteesta voi antaa.

Sarjanumeroseuranta

Tuote kuuluu sarjanumeroseurantaan (maksullinen lisäpiirre).

Hinnat 3-desimaalia

Tuotteen hinnat voidaan syöttää kolmella desimaalilla.

Tuotepaketti

Määrittää, että tuote on tukkupaketti, jolla on oma koodi, hinta ja nimi ja joka koostuu useasta tuotteesta. Tuotepaketiksi määritetyllä tuotteella on valinta myös kohdassa 'Ei varastoseurantaa'. Edellyttää myös, että tuotevälilehdellä on määritetty tuotepaketin pakettitunnus ja siihen kuuluvat tuotteet.

Jos tuotepakettituotteelta tyhjennetään pakettitunnus, poistuvat Tuotepaketti- ja Ei varastoseurantaa-valinnat automaattisesti. Tuotepaketin lisäyksen jälkeen huolehdi siitä, että Tuotepaketti- ja Ei varastoseurantaa-valinnat tulevat päälle. Katso myös ohjeen kohta Tukku- ja tuotepaketit

Verkkokauppatuote

Aktiivisena vain kun käytössä on Teksoon integroitu verkkokauppa. Merkitään tuotteille, joiden tiedot ja saldot siirtyvät Teksosta verkkokauppaan.

Vaihtolaite

Tuote käsitellään kassalla, laskun syötössä ja myyntitilaus-toiminnossa vaihtolaitteena.

Negatiivinen

Tuote on kassaohjelmassa myytäessä negatiivinen. Voidaan hyödyntää esim. etusetelituotteessa, jonka halutaan vähentävän kuitin loppusummaa ja jota voidaan raportoida myyntiraporteilla.

Poistettava

Poistettavaksi merkityt tuotteet voidaan poistaa levytilan hallinnalla ja poistettaviksi merkityistä tuotteista saadaan listaus tuotetietojen Tulosta–toiminnon kautta.

Passiivinen

Passiivinen-valinta merkitään tuotteelle, joka halutaan säilyttää raportoinnin vuoksi tuoterekisterissä, mutta jota ei enää myydä. Jos tuote merkitään passiiviseksi, ei ko. tuote tule näkyviin tuotelistalle eikä varastokyselyn selailuun, mutta sen saa haettua esim. perustiedoissa ruudulle antamalla tuotenumerokenttään tuotenumerotiedon. Jos passiiviseksi merkittyä tuotetta yritetään myydä kassaohjelmassa, ilmoittaa ohjelma ettei kyseessä ole myytävä tuote. Passiiviselle tuotteelle ei myöskään pysty kirjaamaan osto- tai varastotapahtumia eikä sitä voi lisätä kampanjaan/hinnastoon. Passiivisista tuotteista voidaan tulostaa listaus tuotetietojen Tulosta-toiminnon kautta.

Punnittava tuote

Käytetään, mikäli Tekson kassaohjelmaan on integroitu vaaka, jolla ostokset punnitaan kassalla myynnin yhteydessä. Tuotetta ei voi tällöin myydä kassalla ilman vaa'alta haettua tai erikseen annettua määrätietoa (F4).

Joukkotuote

Aktiivisena vain kun piirre on parametroitu käyttöön (erikseen tilattava piirre).

Joukkotuotteelle voidaan määrittää halutut tuotteet, jotka ei ole sidoksissa tuoteryhmään tai toimittajaan. Joukkotuote perustetaan tuotteita varten, joiden
myyntiä halutaan seurata erikseen 'joukkona' raportoinnissa. Raportoinnin lisäksi tuotejoukkoa voidaan hyödyntää kampanjassa; tuotejoukolle voidaan antaa
alennusprosentti, joka koskee kaikkia ko. tuotejoukon tuotteita tai tuotejoukolle voidaan kohdentaa pakettikampanja haluttuun hintaan esim. kaksi kolmen hinnalla.

Ei luotolla maksua

Käytetään veikkaustuotteilla. Jos kuitilla on myyty ei luotolla maksua täpätty tuote, kauppaa ei voi päättää luottokortilla maksuun eikä muuhun luotolliseen maksutapaan. Edellyttää että käytössä on SQ.EFT -rajapinta.

Käännetty alv

Käytetään myytäessä rakentamispalvelua. Toiminnosta on erillinen ohje.

Info näytetään

Tuotteen selitepainike näytetään punaisena myyntiohjelmissa. Kassan myyntirivillä näytetään myyjälle punaisella teksti TUOTEINFO myytäessä tuotetta, jolle on annettu selitetietoa ja jonka Info näytetään -valinta on aktiivinen. Kassalla tuotteen selitteen saa näkyviin painamalla Home-painiketta.

Varasto-välilehti

Varasto-välilehti sisältää tuotteen varastoon tulot, myynnit, varastokappaleet sekä tilatut ja varatut kappaleet myymälöittäin.

Myynti-välilehti

Myynti-välilehti sisältää tuotteen myyntihistorian kuukausittain. Näkymään voidaan valita myymälät yksitellen tai kaikki yhteensä. Lisäksi myyntejä voidaan selata vuosittain.

Ostot-välilehti

Ostot-välilehti sisältää tuotteen ostohistorian myymälöittäin ja tilauksittain. Välilehdellä näkyy myös mm. toimittaja ja toimituspäivä.

Hintahistoria-välilehti

Hintahistoria-toiminto on erikseen parametroitava maksullinen lisäpiirre; ota tarvittaessa yhteys Solteqin asiakastukeen.

Kun Hintahistoria-toiminto on otettu käyttöön, tuotetietoihin tulee näkyviin uusi Hintahistoria-välilehti; välilehti sisältää tiedot kyseisen tuotteen hintahistoriasta; tiedot on listattu uusimmasta vanhimpaan. Oletuksena näytetään kaikkien myymälöiden tiedot; tietoja on mahdollista näyttää myymäläkohtaisesti sekä koodin perusteella.

Tuotteen hintahistoriatiedot

30 päivän yleissäännön ja 60 päivän erikoissäännön päivien laskenta aloitetaan eilisestä päivästä taaksepäin.

 • Jos tällä hetkellä on voimassa kampanja ja se on ollut voimassa enintään 60 päivää, haetaan 30 päivän alinta hintaa kampanjan alkupäivää edeltävästä päivästä alkaen.

 • Jos kampanja on ollut voimassa yli 60 päivää, haetaan 30 päivän alinta hintaa kuten normaalisti eilisestä päivästä alkaen.

 • Jos voimassa olevia kampanjoita on enemmän kuin yksi, valitaan sellainen halvimman hinnan kampanja, joka on ollut voimassa enintään 60 päivää. Jos sellaista ei löydy, käytetään normaalia 30 päivän sääntöä.

Funktionäppäimet

Näppäintoiminto

Selitys

F2 Tulosta

Tulostaa valinnan mukaan tuotelistan aktiivisista, poistettavista, passiivisista tai verkkokauppaan siirtyvistä tuotteista; hyllynreunaetiketit tai aktivoidut hintatulosteet joko esikatseluun tai kirjoittimelle. Katso myös kohta Hintatulosteet

F3 Uusi

Perustaa uuden tuotteen.

F4 Tallenna

Tallentaa tehdyt muutokset.

F5 / F6

Edellinen/seuraava tuote.

F7 Lista

Tuo näkyviin listan kenttään syötettävistä tiedoista. Esim. jos kursori on painiketta painettaessa tuotenumero –kentässä, aukeaa tuotelista. Jos kursori on Tuoteryhmä-kentässä, aukeaa lista tuoteryhmistä, jne.

F8 Poista/Peruuta

Poistaa tuotteen tiedot. Ei voi tehdä, mikäli tuotteella on myynti- tai varastohistoriaa. Vanhat, poistuneet tuotteet poistetaan erikseen Levytilan hallinta-ohjelmalla.

Painikkeen tilalla on Peruuta –painike silloin, kun ollaan perustamassa uutta tuotetta.

F9 Vaihda Tuotenumero

Vaihtaa tuotteen tuotenumeron. Painikkeesta aukeaa valikko, jossa voidaan määritellä uusi tuotenumero. Tuotteen historiatiedot ja kooditiedot päivittyvät uudelle tuotenumerolle ja vanha tuotenumero poistuu rekisteristä. Mikäli uudeksi tuotenumeroksi annetaan olemassa oleva tuotenumero, voidaan näiden kahden tuotteen tiedot ja historiatiedot yhdistää.

Monimyymäläympäristössä kyseessä on pääpaikan toiminto.

F10 Poistu

Ohjelma palaa perustietojen alkuvalikkoon.

F11 Kampanjat

Tuo esiin tuotteen voimassaolevat kampanjat.

F12 Selite

Informatiivinen kenttä, johon voi antaa tuotteesta tarkempaa tietoa. Selite saadaan näkyviin myös kassalla ja varastokyselyssä (Summatiedot-painike).

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.