Skip to main content
Skip table of contents

Suoritusluettelo

 Suoritusluettelo on lista kaikista suorituksista. Tulostus voidaan rajata halutulle aikavälille, asiakkaalle ja asiakastyypille. 

Suoritusluettelo-ruutu

Raportilla on kolme erilaista tulostusvaihtoehtoa:

  • Suoritusluettelo listaa suoritukset maksupäivän mukaan tositenumero-järjestyksessä.

  • Suorituspäiväkirja listaa suoritukset kirjanpidon tileittäin eriteltyinä. Raportti erittelee jokaisen suorituksen ja näyttää mihin tapahtumaan suoritus on kohdistettu.

  • Tiliyhteenveto tulostaa kirjanpitoa varten suoritusyhteenvedon, joka on eritelty kirjanpidon tilien mukaan.

 Luettelosta mahdollisesti puuttuvat suoritustositenumerot ovat reskontran tapahtumakäsittelyn kautta poistettuja.

Suoritusluettelon Summa -sarakkeen luku on varsinaisen velkasaldon kuittaukseen käytetty summa. Raportilla näkyvät myös palkkiot, korot ja kassa-alennukset eriteltyinä

Suorituspäiväkirja

Suorituspäiväkirjalta nähdään, mihin laskuihin/myyntilähetteisiin suoritukset ovat kohdistuneet ja miten suoritus on kirjattu kirjanpidon tileille. Raportilla erotellaan myös mahdolliset kassa-alennukset. Raportilla näkyvät myös kohdistamattomat suoritukset.

Laskuun kohdistamattoman suorituksen kohdalla Lasku-sarakkeessa näkyy suorituskuitin numero, ja Summa-kenttä on tyhjä. Jos suoritus on kohdistunut lähetteeseen, näkyy Lasku-sarakkeessa ko. myyntikuitin numero.

Suorituspäiväkirja esikatselussa

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.