Skip to main content
Skip table of contents

Pakettikampanjat

Voit luoda kampanjan/hinnaston rivitiedoissa erilaisia pakettikampanjoita. Pakettikampanjoita perustettaessa kullekin kampanjariville annetaan kampanjahinnaksi paketin yhteishinta.

Paketissa tuotelukumäärän on oltava > 1.

Samalla paketilla on oltava sama pakettityyppi, sama kampanjahinta ja sama tuotelkm.

Tuote voi olla samassa kampanjassa/paketissa vain kerran.

Pakettityypin valimta

Alla olevassa taulukossa on kuvattu erilaiset Pakettityyppi-valintamahdollisuudet kampanjan/hinnaston rivitiedoissa.

Pakettityyppi

Selitys

1

Kampanjahinta on voimassa silloin kun myydään tuotteita joilla on kampanjan sisällä sama pakettitunnus ja näiden tuotteiden yhteislukumäärä on tasan jaollinen tuotelukumäärän kanssa. Jos Tuotelkm-kentässä on numero 3, niin kampanjahinta on voimassa myytäessä 3, 6, 9 jne kappaletta.

2

Kampanjahinta on voimassa silloin kun myydään tuotteita joilla on kampanjan sisällä sama pakettitunnus ja näiden tuotteiden yhteislukumäärä on yhtä kuin tuotelukumäärä tai ylittää sen. Kun lukumääräkentässä on 5, niin kampanjahinta on voimassa myytäessä 5, 6, 7, 8 jne kappaletta.

3

Kampanjahinta on voimassa vain silloin kun myydään kaikki tuotteet, joilla on kampanjan sisällä sama pakettitunnus. Tällöin tuotelukumäärä on sama kuin pakettiin kuuluvien tuotteiden määrä.

Jos paketin pakettityyppi on 3, on siinä oltava tuotelkm:n ilmoittama määrä tuotteita.

Ryhmäkampanjalle ei voi antaa pakettityyppiä 3.

4

Käytetään kampanjoissa, joissa myydään määrätty määrä tuotteita joista halvin annetaan ilmaiseksi, esimerkiksi "kolme kahden hinnalla". Alennuskenttään annetaan tällöin alennukseksi 100%. Halvimmasta tuotteesta saatu alennus jyvitetään kampanjaan kuuluvien tuotteiden kesken.

Alennus voidaan antaa toimittaja- ja ryhmätyyppiselle riville, jolloin alennus on voimassa silloin kun kassalla myydään kyseisen toimittajan / ryhmän tuotteita yhteislukumäärä, joka on tasan jaollinen pakettiin määritetyn tuotelukumäärän kanssa. Jos Tuotelkm-kentässä on numero 3, niin kampanja-alennus on voimassa myytäessä 3, 6, 9 jne kappaletta. Alennus voidaan määrittää myös tuotejoukolle, jolla voidaan rajata alennus koskemaan haluttuja tiettyjä tuotteita välittämättä ryhmä/toimittajatiedoista.

Alennusta ei voida määrittää tuotekoodi- tai tuotetyyppiselle riville.

5

Käytetään kampanjoissa, joissa pakettikampanjan täyttyessä annetaan tietty tuote ilmaiseksi esimerkiksi kun on myyty toimittajan tuotteita X summalla. Kampanjaan määritetään ensin rivi(t), jossa määritetään ehto jolla ilmaistuote saadaan, viimeisellä kampanjarivillä määritetään tuote, jonka saa kaupanpäälle, kun kampanjan ehdot on täyttynyt.

Kaupanpäälle saatava tuote määritetään kampanjaan ilman kampanjahintaa. Kassaohjelma ilmoittaa loppusummaan mentäessä "Myy ilmainen tuote" ja avaa ruudun, josta tuote voidaan valita kuitille. Kaupanpäälle saatavan tuotteen normaalihinta kirjautuu alennukseksi ilmaistuotteelle.

Pakettitunnus annetaan, kun kampanjaan kuuluu useita tuotteita, jotka myydään pakettina. Pakettitunnuksen avulla ohjelma tunnistaa samaan pakettiin kuuluvat tuotteet. Pakettitunnus voi olla enimmillään kaksinumeroinen (1-99). Pakettitunnus on kampanjakohtainen, eli useammassa kampanjassa voidaan käyttää samaa pakettitunnusta. Uutta pakettikampanjaa perustettaessa ohjelma antaa automaattisesti vapaan pakettitunnuksen F5 Uusi paketti -painikkeesta. Lisättäessä samaan pakettiin muita tuotteita, saadaan paketin hinta ja tuotelkm automaattisesti kun tuotteelle on valittu pakettityyppi ja tämän jälkeen syötetään oikea pakettitunnus. 

Tuotelkm kertoo montako kappaletta tuotteita on myytävä, jotta kampanjahinta on voimassa.

Esimerkkejä erilaisista pakettikampanjoista

Pakettityyppi 4

Esimerkkikampanja: kun ryhmän 209 tuotteita ostetaan 3, niin näistä halvin tulee ilmaiseksi.

Halvimman tuotteen myyntihinta jyvitetään alennuksena riveille, jotka oikeuttavat ilmaistuotteen saamisen, siis vain osa alennuksesta kohdentuu ilmaiseksi saatuun tuotteeseen.

Pakettityyppi 5

Esimerkkikampanja: kun toimittajan 1 tuotteita ostetaan yli 50 eurolla (kampanjarivi 1), niin asiakkaalle annetaan 20 euron arvoinen tuote ilmaiseksi (kampanjarivi 2).

Kassaohjelma ilmoittaa loppusummaan mentäessä Myy ilmainen tuote ja avaa ruudun, josta ilmaistuote voidaan valita kuitille. Tuotteen myyntihinta eli 20 euroa jyvitetään kokonaan ilmaistuotteelle.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.