Skip to main content
Skip table of contents

Reskontrapäivitys

Reskontrapäivitys päivittää nimensä mukaan reskontran. Toiminto ei ole normaalisti tarpeen, sillä reskontra päivittyy automaattisesti. Ohjelma laskee päivitettävän kauden aikana tapahtuneet asiakaskohtaiset ostot ja suoritukset ja huomioi nämä summat loppusaldoa laskettaessa.

Meneillään oleva reskontrapäivitys

Ylinnä näkyy asiakasnumero, jota ohjelma käsittelee. Seuraavalla rivillä on alkusaldo, joka kertoo kuinka paljon läpikäytyjen asiakkaiden alkusaldo kauden alussa on. Loppusaldo näyttää kauden lopussa olevan saldon. Myynti-kentässä näkyvät asiakkaiden kauden aikana tekemät luotto-ostokset; kentän summa kasvaa koko ajan. Maksut-rivillä näkyvät kauden aikana olleet asiakassuoritukset. 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.