Skip to main content
Skip table of contents

Toimittajatilanne

Toimittajatilanne -raportilla voit raportoida yksittäisen toimittajan erääntymättömät ja erääntyvät laskut.

Toimittajatilanne-ruutu

Painamalla F2 Avoinna voit avata listan avoimista laskuista sekä niiden eräpäivistä.

Avointen laskujen lista

Painamalla F3 Historiikki voit tarkastella toimittajan osto-ja maksuhistoriaa.

  • Painamalla F4 Kaikki toimittajat saat näkyviin kaikkien toimittajien ostot sekä vertailun edelliseen vuoteen.

  • Painamalla F5 Vuosi taaksepäin saat näkyviin edellisen vuoden ostot.

  • Painamalla F6 Vuosi eteenpäin palaat kuluvaan vuoteen.

Osto-ja maksuhistoria -ruutu

Painamalla F4 Maksetut laskut saat näkyviin listan toimittajan maksetuista laskuista.

Arkistoitujen laskujen lista

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.